Mii de persoane la înmormântarea episcopului greco-catolic Florentin Crihălmeanu

Nu i-a oprit nici gerul, nici pandemia. Nici frica de infectare cu COVID-19. Au stat afară mai bine de două ore, până la capăt. La capătul unui drum pământesc al unuia dintre cei mai iubiți ierarhi greco-catolici.

Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, mii de persoane au participat la slujba de înmormântare a episcopului greco-catolic de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, oficiată pe esplanada din fața Catedralei din Piața Timotei Cipariu. Au fost oameni ”de rând”, credincioși greco-catolici, catolici și ortodocși, deopotrivă, preoți și persoane consacrate, reprezentanți ai autorităților locale, centrale și militare, parlamentari etc. Mitropolia Clujului a fost reprezentată „la vârf” de arhiepiscopul și mitropolitul Andrei, de episcopul Benedict Bistrițeanul și, în scaunul cu rotile, de Preasfințitul Părinte Vasile Fluieraș (Someșanul).

Papa Francisc: Mă unesc la doliul acestei Biserici

„Am aflat cu durere vestea trecerii la Domnul a Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, episcop eparhial de Cluj-Gherla și, înălțând rugăciuni fierbinți către Dumnezeu, pentru a-i oferi acestui zelos păstor răsplata promisă slujitorilor săi fideli, doresc să-mi manifest apropierea spirituală și mă unesc la doliul acestei biserici. Exprimându-mi sincere condoleanțe Preafericirii voastre, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor Eparhiei de Cluj-Gherla, împart din inimă tuturor binecuvântarea apostolică”, a transmis Papa Francisc. Mesajul său, transmis Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, a fost citit la slujba de înmormântare de Preasfinția Sa Claudiu Pop, episcopul Curiei de Blaj.

PF Cardinal Lucian: Mulțumim Dumnezeului celui Atotputernic pentru mărturia și munca neobosită a ierarhului Florentin

„«Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea tuturor». Aceste cuvinte rostite de Sfântul Părinte Papa Francisc la Blaj, pe Câmpia Libertății, citându-l pe Fericitul Episcop Iuliu Hossu, au o rezonanță deosebită astăzi, când îl însoțim în trecerea spre veșnicie pe vrednicul ierarh al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu.

Ales de Dumnezeu și chemat la slujire arhierească, a dus lumina și adevărul lui Hristos semenilor, a mângâiat și a întărit pe cei aflați în suferință și a fost semn al milostivirii lui Dumnezeu. Reîntoarcerea blândului episcop Florentin în Casa Tatălui Ceresc ne amintește de cel mai adânc dor al nostru, al tuturor: Cheamă-mă, Doamne, la Tine! Așa cum a făcut Sf. Apostol Petru, spunându-i Mântuitorului în mijlocul valurilor: «Doamne, poruncește-mi să vin la Tine!».

La umbra acestei catedrale, simbol al jertfei pentru credință și pentru demnitate, amintim cu adâncă emoție și recunoștință viața trăită în spirit de slujire rodnică a Preasfinției Sale. Cuvintele episcopului, rostite la binecuvântarea capelei «Sf. Iosif» pe 18 martie 2007 răsună în mod profetic: «Treptat, încet, dar sigur, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a reînviat din propria cenușă sau, mai corect, din cenușa oaselor arzând de iubirea lui Dumnezeu în credință, a martirilor Bisericii». Această renaștere a Bisericii noastre, în Eparhia de Cluj-Gherla a fost însuflețită de moștenirea martirilor, dar totodată este strâns legată de misiunea spirituală, pastorală, educativă și culturală, împlinită de Preasfințitul Florentin și de ceilalți ierarhi vrednici, prin totala lor dăruire, prin devotament și fidelitate.

Mulțumim Dumnezeului celui Atotputernic pentru mărturia și pentru munca neobosită a ierarhului Florentin în păstorirea turmei ce i-a fost încredințată. Îi suntem profund recunoscători pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, participând la numeroase întâlniri ale Comisiei Internaționale Mixte pentru Dialog Teologic între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, unde s-a evidențiat prin promovarea unei culturi a dialogului și a întâlnirii cu ceilalți frați în credință. Chipul său de slujitor credincios al lui Dumnezeu cel în Treime adorat, al Evangheliei și al Bisericii noastre, de îndrumător al tinerilor, va rămâne viu în sufletele noastre și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Temelia vieții noastre este Iisus Christos, cel care luminează și dă sens tainei morții: «Eu sunt Învierea și Viața. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi». De aceea, ne unim în rugăciune pentru odihna sufletului slujitorului său credincios, prin mijlocirea Maicii Sfinte, a Sfântului Iosif, patronul Eparhiei de Cluj-Gherla și a Fericiților episcopi martiri.

Domnul să primească sufletul ales al bunului său slujitor și să-l așeze-n Ierusalimul cel ceresc. Întăriți de iubirea milostivă a Mântuitorului, transmitem tuturor celor de față, în mod cu totul deosebit iubitului său tată Corneliu și cuvioasei surori Maria Letiția, gânduri de încurajare și de împărtășire a durerii sufletești, asigurându-vă pe toți de apropierea spirituală și de rugăciunile noastre.

Te rugăm, Doamne al puterilor cerești, să-i dăruiești servului tău episcop Florentin odihnă veșnică în lăcașurile celor drepți, mulțumindu-i pentru dăruirea și slujirea sa, jertfă și prinos de bună mireasmă. Veșnică să-i fie pomenirea în veci de veci” – a transmis Preafericirea Sa Cardinal Lucian Mureșan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

„Blând păstor de suflete, erudit predicator al Cuvântului lui Dumnezeu”

„Din vrerea și hotărârea Sa, bunul Dumnezeu l-a chemat pe neașteptate la Sine pe arhiereul Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa doctor Florentin Crihălmeanu. Este o zi tristă, binecuvântată și însemnată în viața Bisericii noastre.

«Amintiți-vă de mai-marii voștri care au predicat Cuvântul lui Dumnezeu și priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința» – ne amintea mereu Preasfinția Sa. Acum se alătură venerabililor ierarhi care au purtat cu vrednicie toiagul de arhipăstori ai eparhiei noastre, care cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și prin puterea Spiritului Sfânt au fost rânduiți să păstorească turma cuvântătoare a Eparhiei de Cluj-Gherla. Primind toiagul arhieresc de la vrednicul său predecesor și mărturisitor al credinței în închisoare, arhiepiscopul ad personam George Guțiu, arhiereul nostru Florentin, blând păstor de suflete, erudit predicator al Cuvântului lui Dumnezeu, vrednic sfințitor prin sacramente și îndrumător al sufletelor, va aștepta acum împreună cu arhiepiscopul George Guțiu glorioasa Înviere aici, la temelia acestei catedrale.

Christo omnino nihil praeponan (Să nu pun absolut nimic înaintea lui Christos). Sub semnul acestor cuvinte ale Sfântului Benedict și-a așezat întreaga misiune episcopală; adică, Christos să fie întotdeauna primul slujit. Astfel, la fundamentul misiunii sale episcopale stă iubirea față de Christos și dorința fermă de a-l sluji, prin aproapele, în adevăr și dreptate” – a spus, la finalul slujbei, pr. Marius Cerghizan, vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Acesta a amintit, totodată, că arhiereul Florentin a condus turma ce i-a fost încredințată de-a lungul anilor rodnici de păstorire și de apostolat, ani încununați de frumoase împliniri pastorale și a pus în lumină identitatea Bisericii Greco-Catolice, așa cum a fost evidențiată de către Sfântul Pontif Ioan-Paul al II-lea în Scrisoarea apostolică la al treilea centenar al unirii Bisericii Greco-Catolice din România cu Biserica Romei.

„«Ajutați-mă pentru a vă putea ajuta. Acordați-mi încredere pentru a vă putea sluji. Ascultați-mă pentru ca să pot propovădui. Participați la celebrările liturgice pentru ca să pot binecuvânta și sfinți. Urmați-mă pentru ca să vă pot conduce pe calea spre Christos. Sunt gata să o fac cu inima deschisă și liberă față de orice atașament material sau uman, numai pentru preamărirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre»” – spunea Preasfinția Sa Florentin, citându-l pe Sfântul Augustin” – a amintit pr. Marius Cerghizan.

„Bunul și atotputernicul Dumnezeu să mă ierte pentru toate nevredniciile”

Rog pe bunul și atotputernicul Dumnezeu să mă ierte pentru toate nevredniciile și să nu-mi socotească toate fărădelegile și cu puterea Lui să facă în așa fel încât moartea mea să fie de folos pentru creștinii credincioși. Clerului și persoanelor consacrate, tatălui Cornel, fratelui Mușat și sorei Letiția, rudelor și iubiților credincioși le cer să se roage pentru sufletul meu păcătos, să pot dobândi la timpul rânduit un colț de rai”.

Acest fragment din testamentul Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu a fost citit, cu lacrimi în ochi și cu vocea încărcată de emoție, de același pr. Marius Cerghizan.

„Vestea plecării dintre noi spre Împărăția Cerurilor a ierarhului nostru Florentin Crihălmeanu a îndurerat și întristat întreaga Biserică Catolică de ambele rituri din România și nu numai. Fie ca Lumina Celui care a spus: «Eu sunt Învierea și Viața, cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi», să strălucească în sufletul Preasfinției Sale Florentin. Iar drumul vieții sale încheiat aici, pe pământ, să fie încununat de răsplata cuvenită drepților la ospățul etern, de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui, dimpreună cu Fiul, în iubirea Spiritului Sfânt. Să-i fie odihna în Lumina Veșniciei înveșmântată, iar memoria, în suflete, cu reverență, păstrată. Odihnească-se în pacea Domnului, binecuvântată. Amin” – a încheiat vicarul general al Eparhiei de Cluj-Gherla.

***

La finalul slujbei, trupul neînsuflețit al Episcopului Florentin Crihălmeanu a fost condus, cu onoruri militare, în cripta de la demisolul Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor Secolului al XX-lea, unde își doarme somnul de veci și Înalpreasfințitul arhiepiscop ad personam George Guțiu.

M. TRIPON

Funeralii-20 Funeralii-21 Funeralii-22 Funeralii-23 Funeralii-24 Funeralii-25 Funeralii-26 Funeralii-27 Funeralii-28 Funeralii-29 Funeralii-30 Funeralii-31 Funeralii-32 Funeralii-33 Funeralii-34 Funeralii-35 Funeralii-36 Funeralii-37 Funeralii-38 Funeralii-39 Funeralii-40 Funeralii-41 Funeralii-42 Funeralii-43 Funeralii-44
<
>

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut