Mesajul Patriarhului Daniel la început de an școlar

La începutul anului școlar 2022-2023, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, felicită și binecuvântează pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii români, purtându-i în rugăciunile Bisericii, „pentru ca Preamilostivul Dumnezeu să le trimită tuturor «duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul și să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune»”.

În context, Patriarhul Daniel reamintește că Sfântul Sinod al BOR a proclamat anul 2022 drept An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, iar rugăciunea este „prezență și lucrare a Sfântului Duh în omul credincios, care aduce mângâiere, pace și bucurie”, „ne unește cu Preasfânta Treime și cu Biserica lui Hristos din toate timpurile și din toate locurile”, este „temelia viețuirii și a creșterii spirituale a omului, care ne ajută să înfruntăm greutățile și să pregustăm încă din lumea aceasta lumina și bucuria învierii și a vieții veșnice”.

„Rugăciunea este biruința asupra înstrăinării omului de Dumnezeu, de sine însuși și de semeni, este izvor de pace, de bucurie și comuniune. Totodată, rugăciunea comună este semn al prezenței tainice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a zis: «Unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor» (Matei 18, 20). De aceea, copiii și tinerii, părinții și profesorii sunt chemați să prețuiască și să cultive rugăciunea în comunitatea eclesială, în familie, în școală și în societate, aceasta fiind izvorul iubirii curate față de Dumnezeu și de semeni” – arată Întâistătătorul BOR, adăugînd: „Fără rugăciune nu este Biserică și nici viață creștină. Când pierdem bucuria și pacea sufletului, este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie. Astăzi, când, sub influența secularizării, valorile spirituale sunt neglijate, iar educația este supusă unor schimbări de paradigmă, copiii și tinerii au nevoie să descopere sensul profund creștin al vieții, importanța rugăciunii, bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii, să cultive virtuți esențiale, precum: respectul pentru demnitatea persoanei, prietenia, iubirea sinceră, solidaritatea și recunoștința. De asemenea, copiii și tinerii au nevoie de o educație temeinică pentru viață, care include experiențe personale, trăite în cadrul unei comunități concrete, începând din familie și continuând în școală, în viața Bisericii și a societății”.

Reamintind că școala românească „a luat ființă în tinda Bisericii și a continuat să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica”, Patriarhul Daniel subliniază că, prin prezența orei de Religie în școală și prin cateheza parohială, Biserica oferă copiilor și tinerilor „repere esențiale pentru dezvoltarea lor atât în plan personal, cât și comunitar”.

„Cu prilejul începutului anului școlar 2022-2023, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii români, dăruindu-le sănătate deplină, bucuria rugăciunii și creștere spirituală, întru mulți și fericiți ani!” – își încheie Patriarhul Daniel mesajul transmis la început de an nou școlar.

M. TRIPON
Foto credit: basilica.ro

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut