Mesaje primite de Făclia la aniversarea ediției 9500

Cu ocazia aniversării ediției 9500 a ziarului Făclia, numeroase personalităţi ale vieții academice, culturale și ale bisericii au transmis mesaje de apreciere pentru această performanță unică la nivelul presei locale și chiar regionale.

Președintele Academiei Române, acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel POP:

„Făclia” este definită în DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române) drept lumânare mare (de ceară), faclă, iar la figurat ca flacără, văpaie, căldură și, în final, în chip de exemplificare, drept „făclia culturii”. Ce de sensuri și ce bună potriveală? Publicația cotidiană „Făclia” a fost și ziarul nostru familiar, cu anunțuri despre Cluj și clujeni, dar a fost și „lumânare” când trăiam în întuneric (cu energia electrică luată), și faclă aducătoare de lumină, și purtătoare a cuvântului Credinței simbolizată prin licărul din ceară, și flacără care arde, și văpaie aducătoare de căldură (nu de foc), și, mai ales „făclie a culturii”. Pentru mine, Făclia” a fost mult timp o publicație națională și mai este încă. Îi felicit pe inimoșii redactori, pe toți făcătorii de „Făclie” și le doresc forță multă în jungla editorială de azi. Le mulțumesc pentru că au rămas idealiști, că nu s-au îmbogățit din jurnalism, că au rezistat. Adică, vreau să zic, îi prețuiesc, la aniversare, pentru rectitudine”.

La mulți ani!

Academician Marius PORUMB:

”9500 de ediții a Făcliei de Cluj, cel mai important cotidian ce apare în cetatea de lumină din inima Transilvaniei, ne relevă importanța și amploarea activității jurnalistice făcute cu dăruire și profesionalism. Cotidianul clujean este apreciat pentru corectitudine, pentru diversitatea tematică, este admirat pentru transmiterea adevărului adevărat, cu iubire de Țară și de neamul românesc !”

La mulți ani !

 

Academician prof. univ. dr. Răzvan THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române:

”Independența unui ziar în România de astăzi este o virtute. Faptul că ”Făclia” este recunoscută ca atare în inima Transilvaniei – deci a întegii țări -, trebuie să însemne pentru redacția dumneavoatră cel mai de preț omagiu”.

La mulți ani!

 

 

Istoricul Vasile PUȘCAȘ, membru corespondent al Academiei Române

Cotidianul clujean Făclia își menține locul de frunte ca vehicul al transmiterii către cititori a imaginii vieții sociale locale. Într-o perioadă în care mass media își reconfigurează caracteristicile,adesea intrând în competiție cu media socială,ziarul de la Cluj-Napoca face mari eforturi să ne redea știri și analize din mai toate localitățile județului care nu copiază doar enunțurile prelucrate de pe Facebook,ci relatează de la fața locului întâmplări în care găsim oamenii pământului,nu cei ai mediului virtual. Și mai găsim în paginile publicației note culturale care aproape au dispărut din media contemporană,amintindu-ne totusi că și omul de astăzi mai este o ființă socială și culturală. Urez Făcliei să-și mențină orientarea socială și culturală,chiar dacă este tot mai greu în vremurile noastre dominate de mercantilism și experimente trecătoare!

Prof. univ. dr. Nicolae HÂNCU:

MULȚUMIM „FĂCLIILOR”.

Au fost 9500 de „Făclii ”și milioane de lucși care au luminat drumul spre noi al „ adevărului adevărat”,regăsit în știri, reportaje, analize și minunate pagini de istorie transilvană și universitară. Am enumerat doar câteva din cele multe, foarte multe strălucite realizări editoriale pentru care doresc să mulțumesc tuturor slujitorilor „ FĂCLIEI”. Repetabile mulțumiri pentru găzduirea minunatelor cronici ale Galelor Medicină, Artă, Cultură, semnate timp de 25 de ani de Michaela Bocu. Drum bun și drept spre Făclia 10.000.

Prof. univ. dr. Daniel DAVID, rectorul Universității ”Babeș-Bolyai”:

Cotidianul ”Făclia” sărbătorește sâmbătă, 19 martie, a 9500-a ediție tipărită (din 1989 în prezent). Citesc adesea cu plăcere cotidianul, apreciindu-l cu unul din zona „quality”. Reflectarea cu profesionalism a temelor societății la niveluri diferite. – local și național – îi dă un profil aparte, care păstrează și flacăra jurnalismului profesionist. Sper ca „făclia” să lumineze în continuare și să fie dată apoi pe aceleași repere de profesionalism și generațiilor viitoare pentru cel puțin încă 9500 de ediții!

Cornel CĂTOI, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. : 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca felicită redacția ziarului cotidian Făclia cu ocazia publicării în format print a celei de-a 9500 ediții și a împlinirii a 33 de ani de activitate. În calitate de permanenți colaboratori și beneficiari ai informațiilor oferite, apreciem longevitatea, consecvența, obiectivitatea și independența editorială a publicației. Suntem onorați să vă avem parteneri și să fim prezenți în paginile cotidianului Făclia, căruia îi urăm să aibă viață lungă și să-și păstreze civismul și bucuria descoperirii a tot ce este bun”.

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie „George Barițiual Academiei Române

Ziarul Făclia a devenit de câteva decenii o stare de spirit în comunitatea clujeană datorită generaţiilor de ziariști care au contribuit deopotrivă, clipă de clipă, la informarea onestă dar și la formarea de atitudini în rândul populației românești din zonă. Memoria timpului a înregistrat fiecare contribuţie umană la renumele publicației, mari şi mici, personalităţi şi anonimi sunt parte importantă a Făcliei. Pentru că istoria nu e numai glorie sau revoluţie, ci e şi viaţa celor mulţi. Mai ştim că fiecare generaţie este rodul epocii pe care o traversează, iar contribuţia ei nu e mai rea sau mai bună, e ceea ce vremea o cere. Cei ce au fost nu sunt mai buni sau mai răi decât cei de azi. Ar fi nedrept ca într-un moment aniversar să ne gândim doar la personalităţile ce au marcat istoria ziarului (redactori șefi, responsabili de departamente, redactori șefi adjuncți etc.), de aceea trebuie să îndreptăm recunoștința noastră şi spre „Marii Anonimi”, fără de care ziarul Făclia ar fi fost doar o clădire bântuită de două-trei nume de referinţă. Şi, de unde s-ar naşte eroi, dacă nu dintre cei mulţi? Şi cine ar venera eroii, personalităţile, dacă nu cei mulţi? Vivat, crescat, floreat!

ANDREI, arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Făclie” care revarsă lumină în Transilvania

Cotidianul „Făclia” a ajuns la numărul 9500. Plecând de la numele pe care-l poartă, realizăm că dorește să împrăștie lumină peste Cluj și peste întreaga zonă.

Domnul Hristos referindu-se la slujitorii cuvântului, care doresc să-i ajute pe semenii lor, zice: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,16).

Le dorim cu acest prilej festiv celor ce lucrează la cotidianul „Făclia” sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu.

Claudiu, episcop de Cluj-Gherla:

Stimate domnule Cosmin PURIȘ, Redactor șef al Ziarului Făclia

Cu ocazia publicării ediției cu numărul 9500, vă adresăm, dumneavoastră personal și redacției ziarului independent Făclia de Cluj, felicitări pentru dedicare, profesionalism și spirit civic, caracteristici ale îndelungatei activități desfășurate, temeinic și neîntrerupt, spre buna informare a publicului cititor.

Aducem calde mulțumiri pentru buna colaborare dintre ziarul Făclia de Cluj și Bisericile locale, prin care anunțuri și prezentări ale unor evenimente religioase importante și-au găsit locul în paginile ziarului, ca parte a multitudinii domeniilor vieții. Ați oferit deseori și oportunitatea întâlnirii între Biserici, prin articole cu teme spirituale, sau a colaborării, atunci când a fost cazul, pentru apărarea și afirmarea binelui comun.

Acum, în apropierea Sărbătorii Bunei Vestiri, când Preasfânta Fecioară Maria rostește „Da”-ul acceptării depline a planului divin, acel „Da” prin care drumul omenirii primește un sens nou, cel al vieții, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca ziarul Făclia de Cluj să rămână sursă de „bune vestiri” care să confere societății românești un sens al dezvoltării, al armoniei și păcii, astfel încât, prin fiecare număr care va vedea lumina tiparului și de acum înainte, viața și întreaga Creație să fie protejate și apărate în orice împrejurări.

Încredințăm întregul colectiv redacțional și pe colaboratorii Ziarului Făclia de Cluj grijii și ocrotirii Bunului Dumnezeu, adresând tuturor cordialele urări de: „multe și fructuoase ediții”!

 

Horia BĂDESCU

Făclia și flacăra ei

Aud că Făclia, cel mai vechi cotidian clujean și-ar sărbători vreo nouă mii cinci sute de numere post-revoluționare, în care a încercat, cum scriam cândva, să lumineze cu flacăra ei, poate nu întotdeauna strălucitoare dar mereu constantă în stăruinţa de a străbate prin întuneric, adevărul – pe care și l-a și adjudecat o vreme în titulatură -, să oglindescă lumea de azi oglindindu-se în ochii cititorilor. Însă istoria acestui cotidian e mult mai veche; s-ar cam face vreo șapte decenii de existență. Timp în care, în ciuda constrângerilor istorice, Făclia a fost mereu ziarul unui mare oraş şi pentru un mare oraş. Atent la pulsul acestuia, la fiziologia şi psihologia socială a lui, dacă-mi este permisă exprimarea, căci un oraș este un organism viu, atent la specificitatea culturală şi universitară a lui, la memoria lui fabuloasă. Chiar și în vremi de restriște ideologică Făclia a reușit să păstreze atât de importanta componentă culturală – cine nu-și amintește de pantagruelicele pagini ale suplimentului patronat de Ilie Călian? – grație scriitorilor din redacție. Nu pot să nu-i alătur celui mai înainte evocat nume precum Viorel Cacoveanu ori Ion Arcaș et alii.

În mişcătoarele nisipuri ale presei noastre postrevoluţionare, în care efemeritatea a devenit regula, în care cotidiene cu tiraje de sute de mii de exemplare sunt deja istorie, Făclia a continuat să se aprindă în fiece zi, aducându-le clujenilor mesajul ei constructiv. A avut şansa să-şi stabilească priorităţile, direcţia şi, mai ales limbajul, sub mâna unor eminenţi editorialişti precum Ilie Călian sau Valer Chioreanu, jurnalişti de rasă pentru care singura politică editorială acceptată a fost interesul cetăţeanului şi al cetăţii, mereu atenţi la chemarea pământului acesta şi a istoriei sale. Și-a îngăduit, într-un context în care s-a privilegiat informația iar cultura a fost expediată la periferie, luxul de a avea aproape zilnic o pagină, dacă nu două, dedicate culturii și artei. A avut norocul unei echipe înscrisă organic în parametrii acestor paradigme, care le-au fost alături cu admirabil talent şi onestitate, cu profesionalism precum Michaela Bocu, Radu Vida, Demostene Șofron, dar și a colaborării unor nume de referință din orizontul cultural artistic al urbei. Paradigme pe care actuala echipă redacțională se străduie să le continue. Lor, purtători ai nestinsei Făclii, veghetori şi istorici ai clipei care trece, pentru care adevărul mai înseamnă ceva, acolada colegială şi reamintirea vechiului adagiu ,, Mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este Adevărul”!

 

Radu VIDA, fost redactor șef Făclia de Cluj:

Frumoasă, deșteaptă și devreme acasă…

În fieșce clipă a existenței mele de ziarist (36 de ani cu carte de muncă, dacă nu punem la socoteală intensele colaborări cu ziare și studiouri de radio și tv întinse pe mai bine de 10 ani) l-am combătut cu intensitate maximă pe călugărul chinez Mumon, care susținea atitudinea zen, după care adevărul și cuvintele sunt incompatibile sau, cel puțin, cuvintele nu pot surprinde adevărul. Când am intrat în „Poarta fără poartă” – Mumonkan – (opera de căpătâi a marelui gânditor) și am scris primul meu articol la „Făclia” s-a dovedit că, indiferent de regim politic, ordine superioare sau interese individuale meschine, cuvântul scris a însemnat adevăr. (Dacă a fost tipărit trunchiat, dacă s-a metamorfozat în minciună e numai datorită duplicității unor instituții aservite neadevărului).Asta m-au învățat înaintașii: să spun drept! Să nu strâmb nimic din ceea ce ar aduce umbră lumii în care trăim. Și mai ales, să mă pun mereu în slujba cititorilor. Învățătura s-a dovedit a fi valabilă și după ce întreaga suflare scriitoricească s-a lepădat de boala eufemismelor. Și au așezat în Marea Cartă a Clipei mai multe adevăruri care, în final, ne definesc orizontul și specia. Iar jurnaliștii de după ’89 am înțeles adevărul simplu al celor propovăduite în axiomele cărților de specialitate: „Mass media nu sunt, de obicei, producători de fapte, ci transmițători, elemente ale unui lanț al cărui început se află în afara lor” (José Luis Sánchez Noriega – Crítica de la seducción mediática, Editura Tecnos, Madrid, 1997, p.83). Sau cum frumos spunea poeta Mirela Duma în ritm de haicu:

„semne de carte –

presărate între pagini

florile de câmp”

Lumini din amurg

(foto haicu – DOTA, 2021, p.64)

„Făclia” și-a asumat cu consecvență rolul de furnizor de știri adevărate, reportaje izomorfe și comentarii deslușind semnificația sistemelor formale.

Cele 9500 de numere stâlpuiesc ca niște cariatide nu numai cei peste 32 de ani de frenetică activitate jurnalistică, ci și cei peste 70 de ani în care condeierii ziarului au încorporat în cuvântul scris și tipărit măreţia latinescului fugit irreparabile tempus. Și, chiar dacă au fost beții de cuvinte și alcoolice lunecări, zâzanie, jaf, pizmă sau venin, cititorii au iertat, au învelit cest în cocon de catifea și au apreciat cu osebire dragul de limba română, promovarea frumosului și strădania spre tot mai bine.

Știu că lauda de sine nu miroase a bune, dar nu eu trebuie să vă conving de avantajul logodnei cu un asemenea cotidian. Logodnă care nu poate să ducă decât la o fericită nuntă de alte mii și mii de numere inspirate.

 

Claudia Victoria Nicolae, directorul general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES:

Adevãrul. Aceasta este puterea jurnaliștilor, dar și datoria pe care o au fațã de cititor. Rolul jurnalistului este sã arate faptele, sã caute printre declarații, cuvinte, conferințe, documente, sã prezinte cu fidelitate ce vede și ce aude, sã arate lumii ceea ce ochii lui au vãzut. Jurnalismul înseamnã sã te întorci întotdeauna la faptele reale, la adevãr.

Dumneavoastrã aniversați astãzi 9.500 de ediții tipãrite, asta înseamnã tot atâtea pagini de istorie de realitate spusã în cuvinte.

“Puterea de a modela viitorul va fi în mâinile generațiilor viitoare de jurnaliști”, spunea Joseph Pulitzer. Jurnaliștii sunt cei care fac primul contur al istoriei, tot ei sunt cei care aratã ce se întâmplã aici și acum, pentru ca mai apoi sã-i facã pe cititori sã se gândeascã la viitor.

Jurnalism înseamnã și curaj. Curajul sã arãți adevãrul, curajul sã fii obiectiv, curajul sã arãți ceea ce alții poate cã nu vor sã vadã, curajul sã-ți aducã misiunea pânã la capãt, indiferent de crize și de vremuri.

Dumneavoastrã ați avut și curajul de a crede fapte relatate pe hârtie într-o perioadã în care tiparnița lui Gutenberg a devenit o nostalgie.

Sunt convinsã cã veți rãmâne la fel de curajoși și un etalon de verticalitate și profesionalism de care Transilvania se poate mândri.

Colaborarea dintre Agenția Naționalã de Presã AGERPRES și Fãclia înseamnã, în esențã, colaborarea între jurnaliști, între colegi care-și respectã rolul și care au înțeles cã jurnalismul este depre pasiunea pentru adevãr!

La mulți ani și sã duceți “Fãclia” mai departe!

Cu deosebită considerație și prietenie,

Claudia Victoria Nicolae, Directorul general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES,

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut