Mariana Sălciuan, director Casa Județeană de Pensii Cluj: Avem peste 31.000 de dosare depuse de urmașii persoanelor persecutate etnic

Acordarea indemnizației pentru urmașii persoanelor persecutate etnic care au decedat trebuia să înceapă din 1 ianuarie 2022, însă prin Ordonanța 130 termenul a fost amânat cu un an, până la data de 1 ianuarie 2023.

Din iunie 2021, data la care a intrat în vigoare Legea 154/2021 la Casa Județeană de Pensii Cluj au fost depuse peste 31.000 de dosare pentru acordarea indemnizației prevăzută de această lege privind acordarea unor drepturi urmașilor persoanelor persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România începând din 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, dacă acestea au decedat.

Fiecare copil al unui beneficiar decedat va primi o sumă egală cu jumătate din suma cuvenită părintelui

Din păcate, sunt părinți care au decedat în zilele noastre și care nu au și-au făcut, din diferite motive, dosare de refugiați, astfel că acum vin copii lor și îi ”refugiază” pentru a beneficia de indemnizații, iar legea dă posibilitatea ca indemnizația să se acorde și pe baza declarațiilor de martori. Legea a intrat în vigoare în 10 iunie 2021, iar cele mai multe cereri au fost înregistrate în lunile august și septembrie ale anului trecut. Există un punct în această lege, conform căruia persoana care solicită indemnizația trebuie să facă dovada că nu a fost colaborator al Securității. Până în august, noi am solicitat tuturor celor care au venit să-și depună cereri pentru obținerea indemnizației să prezinte documente de la instituțiile statului, pentru a face dovada că nu au fost colaboratori ai Securității. Însă, în august 2021 am primit o notă de la Casa Națională de Pensii Publice în care se spune că această dovadă poate fi făcută prin declarație pe proprie răspundere. Așa că în august și septembrie 2021 a fost un flux mare de cereri și au fost înregistrate circa 10.000 de cereri. De atuncți s-a mai depus diferența până la peste 31.000 de cereri,cțte avem în prezent, dar numărul acestora continuă să crească în fiecare zi.

Acum, avem în plată în județul Cluj 17.934 beneficiari ai Legii 189. Evident, numărul cererilor depuse de copiii urmași depășesc cu mult această cifră, deoarece în foarte puține cazuri un părinte avea doar un copil sau doi, în majoritatea cazurilor aveau trei sau mai mulți copii, chiar și șapte sau opt. Cuantumul indemnizației pentru copii este echivalentă cu 50% din indemnizația de care a beneficiat sau la care ar fi avut dreptul părintele decedat. Fiecare copil are dreptul la acest cuantum, indemnizația nu se diminuează în funcție de numărul copiilor.”, spune Mariana Sălciuan, directorul Casei Județene de Pensii Cluj.

Cine poate beneficia de indemnizație

Conform legii, de indemnizații pot beneficia copii persoanelor aflate în una dintre următoarele situații: a). a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate; b). a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare; c). a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate; d). a făcut parte din detașamentele de muncă forțată; e). a fost supraviețuitoare a trenului morții; f). este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; g). a fost evacuată din locuința pe care o deținea.

Există trei categorii de copii urmași: 1). Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată” și care are dreptul la o indemnizație în cuantum fix de 175 lei; 2). Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) și g), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) şi g) au dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de către copil. 3). Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la lit. a) – e) şi g) sau copilul celui decedat după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) – e) şi g), în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanțe, are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de către copil.

Până acum nu există modificări ale actelor care trebuie depuse, acestea fiind menționate pe site-ul Casei Județene de Pensii Cluj, la secțiunea Benficiari Prestații.

”Plata drepturilor se va face începând cu data de 1 ianuarie 2023. Actele care trebuie depuse sunt precizate pe site-ul Casei de Pensii Cluj, la adresa pensiicluj.ro. Pentru cererile care se vor depune începând cu data de 3 ianuarie, 2023 drepturile se vor acorda și plăti începând cu luna următoare depunerii cererii. Există însă o modificare, în sensul că urmașii persoanelor care sunt încadrate la literele a, b, d și e beneficiază de aceste drepturi începând cu data de 1 august 2022, dacă persoanele erau înregistrate la noi. Dacă cerea este depusă ulterior acestei date, deci după 1 august 2022, drepturile se stabilesc și plătesc începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.”, precizează Mariana Sălciuan.

V. Dădulescu

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut