Lege pentru recuperarea sumelor din pensie în cazul unor erori

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care stipulează recuperarea sumelor cuvenite pensionarului din calcularea eronată a pensiilor.

Actul normativ completează art. 107 al Legii nr. 263/2010, reglementând excepţii de la regula privind termenul de prescripţie pentru recuperarea de beneficiarul dreptului de pensie a sumelor neplătite de organul administrativ competent din cauza unei erori intervenite în evaluarea, prelucrarea şi redactarea datelor pentru emiterea deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei.
Potrivit legii, „prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care, din cauza unei erori materiale, de calcul sau a oricărei greşeli de redactare, omisiune sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă”.
Potrivit art. 107 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010,
dacă, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. Alineatul (2) al art. 107 prevede că „sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alineatului (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor”.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut