Lansare de carte: Destinul unui evreu comunist într-o democrație populară

Sâmbătă, 18 martie, de la ora 12:00, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei va avea loc lansarea volumului „Destinul unui evreu comunist într-o democrație populară. O lume se prăbușește. Adalbert Rosinger în dialog peste decenii cu fiica sa, Veronica Rozenberg Rosinger”, ediție îngrijită și postfață de Raluca Lazarovici Vereș, prefață de Mihaela Gligor. La eveniment va participa Veronica Rozenberg Rosinger din Haifa, Israel, fiica lui Adalbert Rosinger (Oradea, 1909 – Haifa, 1981), autorul unui manuscris „de sertar” de o deosebită importanță istoriografică, publicat în volum, după 45 de ani de la scrierea sa.

Cartea pune în lumină crâmpeie semnificative din viața lui Adalbert Rosinger evreu comunist militant, originar din Oradea și strămutat la București, provenit dintr-o familie deportată din orașul de pe Criș și în mare parte exterminată la Auschwitz. Pe fundalul marilor transformări sociale și politice de la interbelic, la perioada celui de-al doilea război mondial, apoi la instalarea regimului comunist în toate formele sale, destinul i-a fost potrivnic, prin abuzuri, persecuții, violență fizică și psihologică, detenții și internări în lagăre și închisori „sub trei dictaturi”. În final, „bunul și tenacele Adalbert”, cum îl descrie fiica sa, deziluzionat și chiar disident, cade sub brutalitatea „rasismului roșu”, devenind inculpat, împreună cu alți înalți funcționari din comerțul exterior, într-un renumit proces înscenat de PCR și Securitate de „subminare a economiei naționale” al Romanoexport. Lucid, bun observator, excelent analist al momentului istoric, Rosinger nu este însă o victimă pasivă, nu se lasă intimidat, ci reacționează cu inteligență și demnitate. De fapt, căutarea adevărului și a dreptății este firul Ariadnei care străbate volumul, închipuit ca un dialog epistolar peste timp cu singurul său copil, Veronica.

Privată de prezența tatălui în copilărie, protejată cu toată ființa de mama rămasă singură, ca adult, Veronica îi reproșează tatălui alegerile de viață și orientările politice, dar tonul trădează o doză imensă de dragoste față de părintele neînțeles deplin. Textul coboară în detalii unice, inedite, prin descriere și analiză pertinentă, din interior, al structurilor de decizie și putere ale regimului comunist, iar fotografierea momentului istoric adaugă piese fundamentale pentru înțelegerea unei perioade asupra căreia planează informații contradictorii, stereotipate, incomplete.

Rosinger își scrie povestea în ultimii trei ani de viață, între 1978 și 1981, după plecarea definitivă și cu peripeții din țara de origine în care a suferit atât de mult, scrie în românește, limba rostirii adevărului, nu în limba maternă, maghiara, ca ultim gest reparator și recuperator. „Toate faptele descrise […] sunt rezultatul experienței mele personale, bazate pe adevăr. Nimic nu este inventat sau fictiv în cele descrise. Din nefericire, adevărul expus aici depășește domeniul ficțiunii” (Adalbert Rosinger).

Volumul se bucură de o bogată anexă de documente de arhivă și de familie, atât în format clasic, cât și printr-o extensie online pe site-ul editurii, accesibilă prin scanarea unui cod QR disponibil în carte.

Evenimentul, organizat de Editura Ratio et Revelatio, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, va cuprinde lansarea cărții, discuții cu specialiștii și cu cititorii și sesiuni de autografe.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut