Județul Cluj – cea mai mare rată de promovare a examenului de Definitivat

Rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), este, la Cluj, de 81,2%, rată care situează județul, din nou, pe primul loc. Județul Cluj este urmat de Brașov (79,8%), Prahova (79,7%), Galați (78,1%), București (77,31%), Vâlcea (77,2%). Cea mai mică rată de promovare se înregistrează în județul Tulcea (45,7%).

Pe județe, Clujul are și cele mai multe note de 10, și anume 17 (Capitala, cu cele șase sectoare, are 42), urmat fiind de Prahova (8), Constanța și Maramureș (5).

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la examenul național de definitivare în învățământ, desfășurat în data de 20 iulie, în județul Cluj au participat 378 de candidați care au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8 (opt).

La această sesiune a examenului, din totalul candidaților admiși pentru a susține proba scrisă (411 candidați), 22 au fost absenți, iar 11 candidați prezenți au  decis să se retragă din motive personale. Nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă.

De la nivelul județului Cluj, înspre centrele de evaluare, organizate de minister la nivel național, au fost transmise 378 de lucrări, iar o lucrare a fost anulată, în centrul de evaluare, conform prevederilor metodologice.

Au fost declarați promovați înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 306 candidați, față de sesiunea 2021 (353 candidați promovați) care au obținut medii între 8,00 și 10,00.

În județul Cluj, 17 candidați au obținut nota 10 (zece) la proba scrisă a examenului, iar 16 candidați au obținut media 10 (4,24 %). De asemeni, 116 candidați au obținut medii cuprinse între 9-9,99 (30,77%) și un număr de 174 de candidați au obținut medii cuprinse între 8-8,99 (46,15%).

***

La nivel național, conform datelor centralizate de Ministerul Educației, rata de promovare a examenului de Definitivat este de 70,80% (72,90% în 2021). Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 5.136 de candidați cu medii între 8 și 10. (Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului). Proba scrisă a fost susținută în 42 de centre de examen la 98 de discipline, iar lucrările au fost evaluate în 7 centre organizate la nivel național.

Dintre cei 8.615 candidați înscriși la începutul anului școlar, au fost prezenți la proba scrisă cei 7.586 de candidați (93,65%) care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de metodologia de examen. Dintre aceștia, 325 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Șase lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Astfel – informează Ministerul Educației -, din totalul celor 7.254  de candidați cu lucrări evaluate, 3.522 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 -10. Dintre aceștia, 137 de candidați au fost notați cu 10, iar 427 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99. Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 512 candidați.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate în 4 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Mai precis, prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut