IȘJ Cluj: Demersuri pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale

Fondul alocat pentru transportul elevilor clujeni în anul școlar 2021-2022 a fost de 1.090.989 lei, numărul total al beneficiarilor fiind de 1.919 elevi. În egală măsură. 3.445 elevi din învățământul preuniversitar din județul Cluj au beneficiat de burse alocate din bugetul de stat, prin Ministerul Educației, cuantumul sumelor fiind de 5.099.107 lei – relevă o informare a Inspectoratului Școlar Județean Cluj privind măsurile de prevenire și combatere a excluziunii sociale, prezentată la sfârșitul lunii iulie în cadrul Colegiului Prefectural al Județului Cluj.

Potrivit aceleiași informări, realizate de inspector școlar Amalia Gurzău, demersurile IȘJ Cluj privind asigurarea egalității de șanse și accesul la educație au inclus și informarea, cu regularitate, prin directorii unităților de învățământ preuniversitar, a părinților/ tutorilor legali ai elevilor cu privire la riscurile neșcolarizării sau a retragerii copiilor/ elevilor din învățământul de stat, respectiv din învățământul particular autorizat/ acreditat și consecințele integrării acestora într-un sistem de tip homeschooling – sistem care nu este reglementat prin Legea nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare – și riscurile nefrecventării cursurilor și părăsirea timpurie a școlii. De asemeni, au fost desfășurate inspecții tematice ale IȘJ Cluj, privind managementul unităților de învățământ și respectarea legislației în vigoare și pentru evitarea excluziunii sociale, a absenteismului elevilor și a posibilelor situații de părăsire timpurie a școlii. În anul școlar 2020-2021 au existat 49 de astfel de cazuri, numărul lor reducându-se, în 2021-2022, la 30.

Alte demersuri ale IȘJ Cluj au vizat „centralizarea periodică a necesarului de echipamente IT, de la nivelul rețelei școlare a județului Cluj, achiziționarea și repartizarea echipamentelor digitale necesare desfășurării procesului educațional în mediul online prin intermediul platformelor educaționale, în scopul asigurării dreptului la educație pentru toți elevii și preșcolarii, în scopul evitării neșcolarizării”. Potrivit informării, în debutul pandemiei de COVID 19 s-a reușit „acoperirea în totalitate a necesarului de echipamente digitale pentru toți beneficiarii direcți ai educației”, atât din mediul rural, cât și din mediul urban.

Nu în ultimul rând s-a avut în vedere implementarea de proiecte POCU în unitățile de învățământ preuniversitar selectate din județul Cluj, în special din mediul rural, în scopul creșterii accesului la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul de rezidență, scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, combaterea segregării școlare și a excluziunii sociale. La fel, acordarea de granturi din fonduri europene pentru dezvoltarea unor programe educaționale inovative de către unitățile de învățământ preuniversitar, mai ales din mediul rural pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii: 38 de unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj, declarate eligibile vor beneficia de schema de granturi prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), Primul Apel al Schemei de Granturi, aprilie 2022; 1.308 elevi din județul Cluj au beneficiat, într o primă etapă, de sprijin educațional în varianta tichetelor sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile elevilor defavorizați.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut