IȘJ Cluj: 454 de candidați susțin, miercuri, proba scrisă a examenului de Definitivat

Un număr de 454 de candidați clujeni, din 479 de candidați înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, sunt așteptați miercuri, 14 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj, cei 454 candidați admiși în vederea susținerii  probei scrise au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (note nu mai mici de 7 la fiecare probă).

Proba scrisă este organizată pentru 37 de discipline, în centrul de examen de la Colegiul Național „George Coșbuc”, din Cluj-Napoca. Proba începe la ora 9:00, iar candidații vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 7:30 și cel mai târziu la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. Durata de redactare a lucrării scrise este de patru ore, de la primirea subiectelor, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale, care au solicitat acest lucru. În județul Cluj nu s-au înregistrat solicitări din partea candidaților pentru aprobări privind asigurarea egalității de șanse – precizează IȘJ Cluj.

Conform aceleiași surse, la nivelul județului Cluj, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (146 de candidați, față de 83 în sesiunea 2020), învățământ primar în limba română (81 de candidați, față de 62 în anul 2020), psihopedagogie specială (32 de candidați), educație fizică și sport (30 de candidați).

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierul centrului de examen, organizat la nivelul județului Cluj.

„Examenul național de definitivare în învățământ este unul deosebit de important, întrucât cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar, în timp ce persoanele care nu promovează examenul de definitivat pot fi angajate numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Acordarea definitivării în învățământ semnifică recunoașterea competențelor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică și care garantează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută  de profesionalizare  ascendentă. Eu mă bucur că în județul Cluj, de la un an la altul, există tineri angajați în învățământ care sunt preocupați de evoluția în carieră și care se înscriu pentru obținerea definitivării în învățământ, iar rezultatele lor demonstrează, încă o dată, calitatea mediului educațional clujean, în toată dimensiunea lui: sistemul de învățământ preuniversitar, care pregătește elevii, mediul academic, care se ocupă de formarea inițială a cadrelor didactice. Tuturor le urez  mult succes!” – a transmis Marinela Marc, inspector școlar general al IȘJ Cluj.

Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie. în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate în 28 iulie.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin  8 (opt) pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut