IȘJ Cluj: 313 cadre didactice validate pentru concursul de director și director adjunct

Vineri, 15 octombrie, la centrul de concurs de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca se va desfășura proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Cluj.

Conform celor anunțate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pentru ocuparea celor 293 de funcții vacante de director și director adjunct (214 funcții de director, 79 funcții de director adjunct) s-au înscris 315 cadre didactice. În urma evaluării dosarelor au fost validate, pentru a participa la probele concursului, 313 cadre didactice.

„În vederea susținerii probei scrise, accesul candidaților în sălile de concurs monitorizate audio-video este permis în intervalul orar 9:00-9:30. Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00 și are o durată de maximum 120 de minute. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitățile cognitive și de leadership, circa 20% competențele de management, iar restul itemilor vizează reglementările legale din bibliografia de concurs. Ulterior finalizării testului standardizat din cadrul probei scrise, candidații rămân în sala în care au susținut proba scrisă, în vederea participării la etapa de evaluare a lucrărilor scrise” – precizează IȘJ Cluj.

Candidații care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul concursului vor susține proba de interviu în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie, conform unui grafic stabilit de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

”Creșterea calității actului educațional într-o unitate de învățământ depinde, în mare măsură, de managementul organizației școlare. Directorii unităților de învățământ trebuie să-și asume o serie de roluri, de la definirea obiectivelor unității de învățământ, monitorizarea întregului proces educațional, elaborarea și gestionarea bugetului, a ofertei educaționale, până la colaborarea cu cadrele didactice, elevii, părinții, autoritățile locale și ceilalți parteneri educaționali, în vederea îmbunătățirii procesului de învățare al elevilor. Pentru aceasta, este necesar ca persoanele care ocupă aceste funcții să facă dovada diverselor competențe de comunicare, capacitate decizională, transfer analogic, să dețină cunoștințe de management și legislație. Am încredere că, în această perioadă foarte încărcată, colegii mei, cadre didactice care s-au înscris la concurs vor gestiona cu calm și echilibru probele concursului, astfel încât, unitățile de învățământ din județul Cluj să aibă, pentru următorii patru ani, acei manageri dedicați și performanți, care să continue modelul de succes al învățământului preuniversitar clujean” a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, într-un comunicat remis, joi, presei.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut