INTERVIU Predarea față în față, absolut necesară pentru unii dintre elevii cu cerințe educaționale speciale

De luni, 8 februarie, elevii din învățământul de masă și din cel special se reîntorc în clase, în funcție de scenariul din fiecare localitate, stabilit ținându-se cont de situația epidemiologică.

În umitățile de învăţământ special au fost întreprinse o serie de măsuri pentru redeschiderea lor. De acum, majoritatea copiilor revin la învațarea clasică și trebuie să fie pregătiți pentru examene, dar și pentru recuperarea materiei, acolo unde procesul educațional online a fost greoi. Laura Ionescu, inspector şcolar în cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, atrage atenția că în cazul elevilor cu deficiențe senzoriale multiple şi deficienţe severe există, în general, probleme mai mari de adaptare datorită faptului că asocierea și gravitatea deficiențelor nu permit implicarea independentă a elevilor în activitate. Pentru unii dintre aceștia, este imperios necesară predarea față în față, subliniază Laura Ionescu, iar redeschiderea școlilor este, din acest punct de vedere, binevenită.

Reporter: Cum s-au pregătit școlile speciale pentru redeschidere?

Laura Ionescu: La nivelul unităţilor de învăţământ special au fost întreprinse o serie de măsuri pentru redeschiderea acestora: s-a asigurat un stoc de dezinfectant și măști sanitare de unică folosință; a fost efectuată o igienizare generală a tuturor spațiilor din incinta unităților de învățământ; sunt organizate circuite funcționale de acces în toate spațiile din cadrul unităților de învățământ; intrările în clădiri și în sălile de clasă sunt prevăzute cu dozatoare de dezinfectant; în cadrul unităților de învățământ este amenajată o cameră de izolare iar personalul medical este instruit în privința măsurilor de prevenire a infecțiilor respiratorii.

Reporter: Cum s-au adaptat elevii cu nevoi speciale la învățarea online, în toată această perioadă de pandemie?

Laura Ionescu: Elevii cu cerinţe educaţionale speciale participă la lecțiile online prin intermediul platformelor educaționale a școlilor, fără a întâmpina probleme majore referitoare la procesul educațional. Au fost asigurate de către unităţile de învăţământ special dispozitive pentru elevii care nu dețineau un laptop sau o tabletă cu conexiune la internet.

Dispozitivele folosite de elevii cu dizabilităţi vizuale sunt dotate cu programe cititoare de ecran astfel încât, chiar în contextul pierderii totale de vedere, elevii pot participa activ la lecții online. În cazul elevilor cu deficiențe senzoriale multiple şi deficienţe severe există probleme mai mari de adaptare datorită faptului că asocierea și gravitatea deficiențelor nu permit implicarea independentă a elevilor în activitate și necesită permanent suportul părinților acestora.

Considerăm că, în cazul elevilor cu deficiențe senzoriale multiple şi deficienţe severe şi asociate, precum și în cazul elevilor cu dizabilităţi vizuale de la clasele din ciclul primar este imperios necesară predarea față în față datorită faptului că, prin specificul dizabilităţilor respective, abilități esențiale cum sunt scrisul și cititul Braille nu pot fi predate în manieră online.

Reporter: S-a pierdut materie? Aveți cunoștință de situații în care elevii nu au putut învăța de acasă? Care au fost motivele?

Laura Ionescu: În cazul elevilor din unităţile de învăţământ special nu există întârzieri referitoare la predarea materiei, existând doar câteva cazuri de elevi care au absentat frecvent de la lecții din motive independente de organizarea procesului educativ.

În cazul elevilor cu dizabilităţi severe şi deficiențe senzoriale multiple activităţile online nu sunt la fel de eficiente ca şi cele faţă în faţă, deoarece pentru derularea activităților online este necesar un anumit nivel de dezvoltare a funcțiilor cognitive și a abilităților, știut fiind faptul că acestea sunt deficitare la aceşti elevi. Pentru toți acești elevi au fost furnizate materiale de învățare și au fost organizate lecții de învățare în regim asincron.

Reporter: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj (CJRAE) a organizat cursuri pentru pregătirea profesorilor, pentru a se adapta la predarea online, în contextul pandemiei?

Laura Ionescu: În vederea facilitării adaptării cadrelor didactice la predarea online, în contextul pandemiei, CJRAE Cluj, prin intermediul profesorilor consilieri școlari și profesorilor logopezi, a organizat activități specifice adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Webinarii pentru cadrele didactice organizate și desfășurate în perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021: activități de formare a profesorilor consilieri școlari și profesorilor logopezi în utilizarea platformei Gsuite for education în vederea desfășurării activităților de asistență psihopedagogică și terapie logopedică în mediul online; serie de webinarii propuse de profesorii logopezi – „Integrarea activităților de prevenție/ intervenție logopedică timpurie în activitatea didactică la preșcolari” – pentru cadre didactice din învăţământul preşcolar și învățământul primar; „Cum trecem mai uşor prin perioada stresantă a pandemiei? Ce ne stresează şi de ce?” (propus de prof. consilier Anca  Şerban); „Fiecare copil are nevoie de un campion!” – pentru cadre didactice din învăţământul preşcolar (propus de prof. consilier Camelia Moga; „Depăşim împreună provocările online” (propus de prof. consilier Anca Vass); „Cum protejăm sănătatea emoţională a copiilor?” (propus de prof. consilier Rara Boldor).

La nivelul unităţilor de învăţământ special au fost organizate cursuri de instruire pentru cadrele didactice în utilizarea platformelor educaționale, de asemenea o parte din cadrele didactice au participat și la alte cursuri de formare în utilizarea tehnologiilor online cum sunt cele organizate de CCD Cluj.

Reporter: În privința abandonului școlar, în rândul elevilor cu cerințe educaționale speciale, credeți că ar putea fi mai mare, din cauza faptului că nu au putut învăța online la fel de bine ca elevii din învățământul de masă?

Laura Ionescu: Pentru elevii din unităţile de învăţământ special procesul de învățare online s-a desfășurat în parametri optimi și considerăm că nu există diferențe esențiale între procesul de învățare online desfășurat în cadrul unităţilor de învăţământ special și procesul de învățare online desfășurat în cadrul unităţilor de învăţământ de masă. Mai mult decât atât, datorită faptului că profesorii noștri sunt foarte bine pregătiți în abordarea elevilor cu cerințe educaţionale speciale, considerăm că elevii din şcolile speciale au beneficiat în această perioadă de un suport educațional extins, adaptat în totalitate nevoilor lor de învățare, suport de care nu ar fi beneficiat dacă ar fi fost înscriși într-o unitate de învăţământ de masă.

Reporter: Există un plan la Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj pentru recuperarea materiei pierdute de către elevii cu cerințe educaționale speciale? În ce constă?

Laura Ionescu: Deoarece la elevii cu cerințe educaționale speciale se lucrează cu planuri de intervenţie personalizate, în funcție de specificul dizabilităţilor și potențialul fiecărui elev, se vor adapta activitățile de învățare pentru fiecare elev în funcție de nivelul achizițiilor acestora. La întoarcerea fizică la școală, profesorii vor evalua nivelul de cunoștințe al elevilor și vor adapta strategia didactică pentru fiecare elev. Fiecare plan de intervenţie personalizat va fi revizuit sub coordonarea responsabilului de caz.

În ceea ce privește activitatea terapeutică, datorită specificului acesteia, se ia în considerare asigurarea continuității intervenției pentru fiecare elev în funcţie de nevoile acestora.

Interviu realizat de Anca M. Colibășanu

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut