Integrala digitală a Dicționarului tezaur al limbii române

La finele lunii mai 2022, a fost lansată la Iași, în cadrul celei de-a XI-a ediții a Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării“. varianta digitală integrală a Dicționarului limbii române, cunoscut și sub numele de Dicționarul Academiei Române sau Dicționarul tezaur al limbii române.

Operă monumentală, în 19 volume, cu peste 18.000 de pagini (publicate, într-o primă etapă, secvențial, în 37 de volume), Dicționarul limbii române este cea mai importantă lucrare lexicografică elaborată sub egida Academiei Române, istoria sa fiind strâns legată de cea a înaltului for de consacrare științifică și culturală. Elaborarea primei ediții, în format letric, a durat aproape o sută de ani și, începând cu anul 1960, a fost asumată de cercetătorii din trei institute de profil ale Academiei Române: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ din București, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu“ din Cluj-Napoca și Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ din Iași.

Potrivit Academiei Române, finalizarea digitalizării și publicării în acces liber a acestui imens tezaur lexical românesc constituie „un pas important în procesul de punere în circulație, la dispoziția specialiștilor, a unui esențial instrument de lucru”. Realizată deocamdată în format pdf, cu funcție de căutare, urmând modelul abordat de alte mari dicționare europene, integrala digitală a Dicționarului este parte constitutivă din proiectul Corpus lexicografic românesc electronic – CLRE. Acest proiect – precizează Academia Română – are ca obiectiv major „crearea formatului digital al dicționarelor privitoare la limba română, de la primele lucrări cunoscute (de exemplu, Dictionarium valachico-latinum, cca 1650), până la cele mai recente opere lexicografice elaborate sub egida Academiei Române.

Corpus lexicografic românesc electronic al Academiei Române este disponibil în acces liber la adresa  https://clre.solirom.ro/

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut