Înscrieri pentru bursele Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a anunțat lansarea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Conform declarației administratorului Fundației, pr. Bogdan Ivanov, în anul școlar și  universitar 2020-2021 vor fi oferite: 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună; 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună; 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună; o bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună.

Bursele pentru elevi se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenți și  masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2020. Masteranzii și doctoranzii interesați de aceste burse trebuie să  prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia și interpretarea științelor, teologia și bioetica, teologia și mediul înconjurător, teologia și artele,  teologia și lumea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poștă, la  sediul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu” (400117 Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 18) este 2 noiembrie.

Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru  întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al  Fundației și publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro.  Fundația va încheia cu fiecare  bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți.

Fondul alocat pentru bursele din acest an școlar și universitar – care vor marca împlinirea, la data de 18 martie 2021, a 100 de ani de  la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011) – este în sumă de 103.200 lei. Până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat  397 de burse unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 1.035.900 lei.

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înființată în urmă cu 12 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania și reprezintă, după cum subliniază pr. Bogdan Ivanov, „proiectul generos și  inspirat al unui om cu viziuni largi, care a știut să-și depășească lipsurile tinereții și să dorească să ofere și după plecarea sa din această lume, o șansă pentru tinerii merituoși, dar lipsiți de  posibilități materiale”.

Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut