Indemnizația pentru membrii uniunilor de creație

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, având în vedere dispozițiile H.G nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2021, începând din 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei.

Indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară. În consecință, începând din 13 ianuarie 2021, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006 nu poate depăși suma de 4.600 lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut