Începe examenul de Bacalaureat

Examenul național de Bacalaureat 2022 (prima sesiune) începe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6 – 16 iunie.

Conform datelor centralizate de Ministerul Educației, 126.454 de absolvenți de liceu (111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare).

Probele de evaluare a competențelor se vor susține astfel: 6 – 8 iunie – proba A – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 8 – 9 iunie – Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă; 8 – 10 iunie – proba D – evaluarea competențelor digitale; 14 – 16 iunie – proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic, de aceeași specialitate, din unitatea de învățământ). În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învățământ, care pot fi desemnate în comisia de Bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau acestea se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli – precizează Ministerul Educației.

Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene. De asemeni – precizează ME -, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competențelor digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu și în conformitate cu prevederile  metodologiei de examen. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/ comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu – atenționează Ministerul Educației.

Probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2022 încep luni, 20 iunie, cu examenul la Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată marți, 21 iunie, fiind urmată miercuri, 22 iunie, de proba la alegere a profilului și specializării. Proba la Limba si literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie, iar afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor – este prevăzută în data de 1 iulie.

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puțin media 6 la probele scrise.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut