Începe Bacalaureatul de toamnă

În județul Cluj, 802 candidați s-au înscris pentru a susține probele scrise ale celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2022. Dintre aceștia, 555 candidați provin din promoția curentă (2021-2022), iar 247 din promoțiile anterioare.

Sesiunea august- septembrie a examenului național de Bacalaureat începe marți, 16 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a), urmată miercuri, 17 august, de proba scrisă obligatorie a profilului – proba E.c). Joi,18 august, este programată proba scrisă la alegere a profilului și a specializării – proba E.d), iar vineri, 19 august, va avea loc proba scrisă la Limba și literatura maternă – proba E.b), pentru candidații care au studiat în limba minorităților naționale.

Comisia județeană de organizare a examenului național de Bacalaureat. din cadrul IȘJ Cluj a aprobat 9 solicitări referitoare la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, care vizează: prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise, susținerea probelor  de examen cu suportul unui interpret al limbajului mimico-gestual propus de unitatea de învățământ, cu respectarea condițiilor de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, precum și susținerea probelor scrise la domiciliu.

Pentru această sesiune a Bacalaureatului, la nivelul județului Cluj sunt organizate  4 centre de examen, dintre care două în municipiul Cluj-Napoca, unu la Turda și un centru la Dej. La acestea se adaugă un centru zonal de evaluare a lucrărilor scrise.

„Probele scrise încep la ora 9:00, iar accesul candidaților în săli este permis până la ora 8:30. Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloace electronice de calcul, de stocare a informației sau de comunicare (telefoane, tablete, căști, smartwatch etc). Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de către aceștia ori de către alți candidați. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat” – atenționează IȘJ Cluj.

În perioada 22-29 august 20222 se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă, într-o limbă de circulație internațională, precum și evaluarea competențelor digitale.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 31 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00-18:00, sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierele centrelor de examen. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate în 3 septembrie.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă scrisă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului național de Bacalaureat este cel puțin 6 (șase).

Și pentru această sesiune, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Cluj pun la dispoziția celor interesați liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului național de Bacalaureat: 0800 801 100 – Ministerul Educației și 0800 816 264 – IȘJ Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut