Încep reînscrierile copiilor în grădinițe

Reînscrierea copiilor în grădinițe începe luni, 17 mai, și se încheie în 28 mai, iar înscrierea se va face începând din 31 mai, până în 31 august 2021.

„În conformitate cu prevederile transmise inspectoratelor școlare de către Ministerului Educației, pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere a copiilor care au frecventat grădinița în acest an școlar, se va face, de regulă, în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. În situația în care într-o unitate de învățământ preșcolar numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, se vor aplica succesiv, criteriile de departajare generale și criteriile de departajare specifice. Criteriile generale implică dovada faptului că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți), că este orfan de un singur părinte, respectiv că are un frate/ o soră înmatriculat/ înmatriculată, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă, precum și deținerea unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Pentru început se repartizează copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate” – informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

În ce privește criteriile specifice de departajare, acestea se aplică ulterior criteriilor generale, sunt elaborate și aprobate la nivelul unității de învățământ preuniversitar preșcolar și urmează să  fie avizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, până la data de 28 mai.

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar se poate face prin intermediul mijloacelor electronice, prin  fax, poștă electronică sau telefonic. Ulterior acestui demers, fiecare unitate de învățământ preuniversitar va comunica părinților informații cu privire la etapa de validare a fișelor de înscriere și completarea dosarelor de înscriere cu documentele specifice.

Conform celor anunțate de IȘJ Cluj, înscrierea preșcolarilor pentru anul școlar 2021-2022 se va realiza în trei etape. Prima etapă de înscriere presupune: colectarea cererilor de înscriere, în perioada 31 mai – 11 iunie (părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta pentru trei unități/ structuri de învățământ preșcolar); procesarea cererilor de înscriere, în perioada 11 -25 iunie. Copiii respinși după etapa I se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a.

În a doua etapă de înscriere, colectarea cererilor de înscriere se va face în perioada 28 iunie – 2 iulie. Părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta, în limita locurilor disponibile, pentru trei unități/ structuri de învățământ preșcolar. Procesarea cererilor de înscriere va avea loc în perioada 2 -16 iulie. Copiii respinși în etapa a II-a se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru etapa de ajustări.

Cea de-a treia etapă de înscriere, etapa de ajustări, se va desfășura în perioada 2 – 31august și presupune introducerea cererilor de înscriere și admitere a copiilor pe locurile rămase libere.

„Educația preșcolară a devenit o etapă indispensabilă în procesul educațional al copiilor, determinată, pe de o parte, de programul supraîncărcat al părinților, care nu le permite supravegherea copiilor, iar pe de altă parte, de cerințele ciclului primar, care presupune deja anumite cunoștințe și abilități pe care copiii le deprind la grădiniță. În consecință, părinții au responsabilitatea de a conștientiza rolul educației timpurii instituționalizate în dezvoltarea copiilor și de a se informa asupra unității de învățământ preșcolar vizate (statutul acesteia, deținerea de autorizații,  număr de locuri, dotări, resurse umane, criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor), astfel încât fiecare copil să se regăsească în grădinița, de stat sau particulară, care să răspundă așteptărilor familiilor, în privința stării de bine a copiilor” – declară inspectorul școlar general al IȘJ Cluj, Marinela Marc.

Informații utile pentru părinți, precum și calendarul complet al reînscrierii/ înscrierii în învățământul preuniversitar preșcolar, la nivelul județului Cluj, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut