Încă o prostie fiscală, marca ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a anunțat persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, că a fost emis Ordinul nr. 930 privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, pentru anii 2021-2022.

Impozitul aferent veniturilor realizate din închirierea între una şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit. Pentru 2021, a fost stabilita norma de 15.000 de lei/cameră/an pentru toate localitățile, cu excepția celor din Delta Dunării și de pe litoralul Mării Negre.

Din 2021, normele pot fi reduse cu 30% de contribuabili, dacă sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre următoarele criterii: a). inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare; b). situarea locuinţei în mediul rural; c). materialele din care sunt construite clădirile sunt altele decât beton sau cărămidă; d). lipsa cel puţin a uneia dintre următoarele utilităţi: apă, canalizare, energie electrică, gaz; e). grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor; f). suprafaţa camerei închiriate nu depăşeşte 15 mp.

Dacă se depășește numărul de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal; începând cu anul fiscal următor, contribuabilii determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate şi au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. În cazul începerii sau încetării închirierii, norma anuală de venit / norma anuală de venit ajustată se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

Pentru fiecare an fiscal, contribuabilii au obligatia să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare şi să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, formularul 212-Declaraţia unică privind impozitul pe venit.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut