Ieșiți din țară cu copiii, în perioada următoare?

Polițiștii de frontieră au fost nevoiți, anul trecut, să întrerupă călătoria a peste 5.300 cetățeni români minori (de două ori mai mulți ca în 2021!), ca urmare a faptului că părinții ori însoțitorii nu dețineau documentele necesare pentru a călători în afara țării împreună cu minorul, în condiții legale. De asemeni, de la începutul acestui an, peste 800 de cetățeni români minori fie nu posedau documente de călătorie valabile, fie părintele însoțitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială, fie însoțitorii minorilor, alții decât părinții, nu au prezentat cazierul judiciar.

Având în vedere că urmează vacanțele de primăvară, iar în această perioadă mulți copii călătoresc în afara granițelor țării, Poliția de Frontieră Română reamintește că, în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cetățenii români minori pot ieși din țară în baza unui document de călătorie valabil – pașaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră și cu acordul părinților. Astfel, atenționează Poliția de Frontieră Română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, polițiștii de frontieră vor permite ieșirea din țară a cetățenilor români minori în următoarele cazuri:

  • în situația în care călătoresc în străinătate însoțiți de ambii părinți;
  • în situația în care călătoresc împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte (în cazul părinților divorțați care exercită în comun autoritatea părintească, părintele însoțitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieșirea din țară);
  • în situația în care sunt însoțiți de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație: a ambilor părinți; a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal. Însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și certificatul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoțitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate să desfășoare activități de transport internațional de persoane, în condițiile legii.

Acordul părintelui/ părinților/ reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declarație notarială care are forma și conținutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul Poliției de Frontieră Română.

Valabilitatea declarației date de  părinte/ părinți/ reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conținutul ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei, precum  și condiția indicării exprese a statului/ statelor de destinație. De asemeni – precizează Poliția de Frontieră Română – în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/ reședința în străinătate, care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/ reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/ tutorilor la ieșirea din România. Dovada domiciliului sau reședinței în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: pașaportul minorului, permisul de rezidență, adeverințe care atestă rezidența etc.

D.S.F.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut