Guvernul României, solicitat să clarifice „de urgență” cadrul normativ privind naveta elevilor

Consiliul Național al Elevilor atrage atenția guvernanților asupra accesului la educație pentru  peste 430.000 de elevi navetiști din România, „care nu vor primi decontul aferent drumului până la și de la școală, în condițiile în care prevederile legale nu reglementează explicit modul în care autoritățile centrale și locale se implică în asigurarea transportului gratuit pentru elevii navetiști”.

„Cauza principală a acestei lacune este reprezentată de un vid legislativ existent, în  speță o serie de prevederi contradictorii în ceea ce privește finanțarea mecanismului de  decontare a navetei elevilor, prezente în Legea educației naționale nr. 1/2011. În repetate rânduri, Guvernul României, prin ministerele de resort (Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării), și-a asumat să clarifice cadrul legislativ și să simplifice procedura de decontare a abonamentelor elevilor navetiști, astfel încât autoritățile locale și operatorii de transport să poată întreprinde măsurile necesare asigurării accesului la educație pentru toți elevii. Cu toate acestea, însă, nici până la momentul actual situația nu a fost clarificată de către autorități, ceea ce va  impacta în mod negativ sute de mii de elevi care nu vor putea ajunge la școală” – atenționează CNE, solicitând „ferm” Guvernului României să ia măsuri urgente pentru ca elevii navetiști să nu fie prejudiciați în nici un fel, dar și „să trateze cu celeritate problematica decontării navetei, care a afectat, de-a lungul timpului, întregi generații de elevi și care a avut drept efect principal creșterea ratei părăsirii timpurii a școlii”.

„Înainte de începerea vacanței de primăvară, Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG privind transportul elevilor, menit să clarifice  prevederile legislative pe această temă. O lună mai târziu, nu există nici o reglementare nouă în acest sens, iar cadrul legal privind asigurarea gratuității transportului elevilor navetiști este la fel de neclar ca înainte, nefiind posibilă decontarea/ subvenționarea transportului elevilor navetiști. Din aceste motive, solicităm Guvernului României clarificarea, în regim de urgență, a cadrului normativ privind naveta elevilor. Începând de  astăzi, elevii ar trebui să se întoarcă la școală. Întrebarea este: vor avea cu ce?” – declară Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut