Gospodăriile românești își permit să aloce doar sume infime pntru investiții

Veniturile totale medii lunare înregistrate într-o gospodărie din România au însumat 5.216 lei, în 2020, din care 83,8% au fost reprezentate de cheltuieli, în special pentru alimente, taxe și impozite.

Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică arată că veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.840 de lei / lună / gospodărie (1.884 lei/persoană), în creştere cu 8,7 % faţă de anul 2019, iar veniturile în natură de 376 de lei / lună / gospodărie (146 lei/persoană), mai mult cu 11,7%, de la an la an. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, respectiv 68,2% dintre veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă anul anterior cu 0,4%.
Ca medii lunare, veniturile totale ale unei gospodării au fost de 5.216 de lei/gospodărie, echivalentul a 2.031 de lei/persoană, în creştere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% în comparaţie cu 2019.
La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au mai contribuit, totodată, veniturile din prestaţii sociale (19% în 2020, respectiv 18,4% în 2019), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8%, în 2020, şi 2% cu un an în urmă), veniturile din agricultură (1,7%, respectiv 1,8%), precum şi veniturile în natură (7,2% în 2020, 7% în 2019), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,1% în 2020, şi 5,8% în 2019).

Au scăzut cheltuielile pentru investiții

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 4.372 lei, lunar, pe gospodărie (1.702 lei / persoană) şi au reprezentat 83,8% din veniturile totale, în scădere cu 1,6% față de 2019.
Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi la bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).
Cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, adică doar 0,5% în 2020, faţă de 0,6% în 2019.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut