Ghid informativ destinat candidaților care vor susține Evaluarea Națională

Un ghid informativ destinat candidaților care vor susține Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a în acest an școlar, cu informații utile despre condițiile de examen, de natură organizatorică și sanitară, precum și despre desfășurarea probelor scrise, a fost publicat, luni, pe site-ul Ministerului Educației.

Ghidul conține și informații despre modalitatea de evaluare a lucrărilor (contestații), dar și sfaturi privind organizarea timpului de lucru pe durata desfășurării probelor.

Potrivit ghidului, accesul candidaților în sălile de examen va fi permis de la ora 8:00 până la ora 8:30. Examenul va începe la ora 9:00, când candidații vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Candidații vor completa căsuțele de identificare în maximum 15 minute și asistenții vor verifica datele înscrise de aceștia și vor secretiza caseta.

La probele scrise candidații vor primi subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. Broșura se va preda la finalul probei și, întrucât conține subiectele și rezolvările acestora, nu rămâne în posesia candidaților. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru. Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii vor putea să utilizeze instrumente de desen. În timpul probelor, este interzisă folosirea mijloacelor de calcul.

Conform ghidului, la proba de Limba română și/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect. La aceleași probe, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect. Sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.

La proba de Matematică, un răspuns de la subiectul I sau de la subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. La figuri sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră. Este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/ pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Potrivit ghidului, candidații care au depus cereri pentru adaptarea condițiilor de examen, în baza prevederilor Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiente de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare, beneficiază, după caz, de accesibilizarea subiectului de examen, de modalități specifice de redactare/ tehnoredactare a lucrării, precum și de materiale – suport, în funcție de tipul de deficiență.

Absolvenții învățământului gimnazial care au fost în izolare/ carantină sau care din alte motive, justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/ participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, pot susține probele examenului în etapa specială. Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021.

Conform documentului citat, candidații diagnosticați cu diabet și care au primit aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale pentru monitorizarea valorilor glicemiei pe durata examenului, au acces în sala de examen cu telefonul mobil, glucometru/ pompă de insulină, „dacă nu există un alt sistem de monitorizare a nivelului glicemic”. În acest caz,  telefonul va rămâne pe catedră, sub stricta supraveghere a unui profesor asistent, care „are obligația de a se asigura că acesta nu reprezintă mijloc de comunicare ce ar permite conectarea la internet/ rețele de socializare, pentru a fi utilizat în rezolvarea subiectelor, efectuarea calculelor, comunicarea cu alte persoane”. Candidaților menționați li se vor permite, pe parcursul desfășurării probelor de examen, verificarea valorilor glicemiei, consumul de alimente și, după caz, administrarea dozei de insulină.

Comunicarea rezultatelor obținute la examen se va face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecția datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia – se mai precizează în ghid.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut