Ghid fiscal pentru închirieri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat recent pe site-ul instituţiei (www.anaf.ro) “Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală” care aduce clarificări pentru persoanele fizice ce obţin venituri din aceste activități.

Ghidul oferă informaţii privind declararea şi taxarea veniturilor din chirii obţinute de persoanele fizice din România. În ghid se găsesc informaţii privind. * definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor * închirieri si subînchirieri de bunuri mobile şi/sau imobile * definirea veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţa proprietate personală * cine datorează contribuţia pe de asigurări sociale de sănătate * depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice * dreptul de a dispune asupra destinaţiei unei sume în cotă de până la 3,5% din impozit * termenul de plată a impozitului pe venit si a contribuţiilor sociale * modalităţi de plată a impozitului * TVA * sancţiuni * informaţii suplimentare * legislaţia fiscală si materiale informative.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut