Firmele scapă de depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Începând prima zi a acestui an a intrat în vigoare Legea nr. 315/2021 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, lege care elimină obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.

Conform precizărilor făcute de Oficiul Național al Registrului Comerțului, noile dispoziții legale prevăd ca ”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, şi ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.” Această obligaţie este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv.

Există și excepții

Excepție fac persoanele juridice, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate / înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal, cu grad înalt de risc de spălare a banilor, de finanţare a terorismului sau situate în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale. Jurisdicțiile respective sunt publicate pe pagina de internet a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real, este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

De asemenea, ”persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.” Obligația se consideră îndeplinită de persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a acestei legi. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut