Finanțare prin PNRAS pentru 38 de unități de învățământ clujene

Un număr de 38 de unități de învățământ clujene (1391, la nivel național) vor beneficia de finanțare în cadrul „celui mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României”: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

Selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) a fost finalizată de Ministerul Educației. Conform datelor furnizate presei, au fost depuse 1.474 de cereri de finanțare, dintre care 1.431 au fost declarate eligibile. În urma evaluării de către experți externi a calității planurilor de acțiune propuse de unitățile de învățământ, 1.391 de proiecte – 1114 din mediul rural (80%) și 277 din mediul urban (20%), 419 din zone cu marginalizare peste medie și severă și 260 din zone cu marginalizare medie și dezavantajate – au obținut cel puțin 6 puncte din 10, deci îndeplinesc condițiile pentru finanțare conform metodologiei.

„Pentru a veni cât mai rapid și mai eficient în sprijinul solicitărilor comunității școlare, deși inițial era prevăzută finanțarea a 750 de unități de învățământ în această primă fază, Ministerul Educației a decis să selecteze și să finanțeze toate proiectele care îndeplinesc condițiile de finanțare conform metodologiei. Astfel, toate cele 1.391 de unități de învățământ care au obținut minimum 6/10 puncte vor fi invitate să încheie contracte de finanțare în perioada următoare și vor avea la dispoziție trei ani pentru a atinge obiectivele propuse” – declară ministrul Educației, Sorin Câmpeanu.

Din județul Cluj vor beneficia de finanțare prin PNRAS: Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida, Școala Gimnazială Așchileu Mare, Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Școala Gimnazială Bonțida, Școala Gimnazială Borșa, Școala Gimnazială Căianu, Școala Gimnazială Cămărașu, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, Școala Gimnazială Căpușu Mare, Școala Gimnazială Cătina, Școala Gimnazială Ceanu Mare, Școala Gimnazială Chinteni, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Școala Gimnazială Frata, Școala Gimnazială Geaca, Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Școala Gimnazială Iara, Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu de Sus, Școala Gimnazială Luna, Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Școala Gimnazială Negreni, Școala Gimnazială Nireș, Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Școala Gimnazială Poieni, Școala Profesională Răscruci, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Școala Gimnazială Țaga, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda, Școala Profesională Poiana Turda, Școala Gimnazială Tureni și Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de 543 milioane euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar. Mai precis, programul se adresează „elevilor aflați în risc de abandon, în special elevi aparținând grupurilor vulnerabile, elevi aparținând minorității rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunități dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale”. „Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale. Este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ” – precizează ministrul Sorin Cîmpeanu.

Valoarea totală a granturilor finanțate este de peste 191 milioane euro + TVA, Valoarea medie/grant este de 138.000 euro + TVA.

Conform practicilor internaționale, PNRAS utilizează trei pârghii pentru a fi sustenabil: autonomia școlii în utilizarea resurselor – granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ, în colaborare cu comunitatea locală; răspundere pentru rezultate – sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc să promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota 6; evaluare – monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut