Finanțare de 200.000 lei prin programul Femeia Manager 2022

Primul program de finanțare nerambursabilă destinat femeilor antreprenor oferă 100.000 lei pentru crearea, prin această finanțare, a unui singur loc de muncă, respectiv 200.000 lei dacă sunt create două locuri noi de muncă.

Programul este destinat S.R.L.-urilor care au în structura acționariatului o femeie cu minim 50% din capitalul social, indiferent de data înființării acestora.

Prin program se pot achizitiona echipamente tehnologice specifice domeniului de activitate pentru care se solicită acordarea finanțării, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente sau sisteme pentru obținerea unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, precum și autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice.

Finanțarea poate fi utilizată și pentru spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comert. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat se va face pe baza unei evaluări a unui expert ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului. In categoria spatii mobile sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.

Se mai pot cumpăra mijloace de transport (autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încarcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G). Nu se finanțeaza vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. Pentru toate activitățile eligibile, autoturismele sunt eligibile în valoare de maxim 50.000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar. Diferența de preț o suporta beneficiarul din surse proprii. Nu sunt eligibile achizițiile second hand, în rate sau leasing.

Printre altele, se acordă finanțare și pentru mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție, plată chirii, salarii și utilități (în limita a 30.000 lei, dacă se va crea un singur loc de muncă, respectiv 60.000 lei, daca se vor crea două locuri de muncă, pachet digital (site de prezentare sau magazin on-line, funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului, cheltuieli de promovare a site-ului, soft necesar desfășurarii activității, semnatură electronică, echipamente tehnică de calcul, licențe, telefoane smart, tablete). Pachetul digital este cheltuială obligatorie și este de minim 25.000 lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut