Fericitul Episcop Iuliu Hossu: Să plinim sfântul post al Sfintei Mării Mari, să-l sfințim și să ne sfințim!

Biserica de rit bizantin intră luni, 1 august 2022, în Postul Sfintei Fecioare Maria, un drum de pregătire prin post a marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, drum de purificare sufletească și rugăciune, timp de încredințare ocrotirii Maicii Domnului, de imitare a virtuților ei, a „celei pline de har”.

Episcopul Iuliu Hossu, acum Fericit martir al Bisericii Catolice, avea o puternică devoțiune pentru Maica Domnului. La începutul Postului „Sfintei Marii Mari” din anul 1943, al 26-lea de episcopat la cârma Eparhiei de Cluj-Gherla, într-o scrisoare pastorală dată la sediul episcopal din Cluj-Napoca scria cuvinte actuale și azi pentru cei ce doresc să pornească la drum în pelerinajul sufletesc al Postului dedicat Maicii Sfinte. Amintea Episcopul Iuliu Hossu:

„Se apropie marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, a încununării cu mărire a Celei ce a fost învrednicită a fi aleasă, din veac, să nască, după trup, pe Cuvântul Tatălui, Atotputernic și Atotcreator, pe Împăratul Măririi. Împărăteasa și Doamna intră întru stăpânirea Cerurilor, de-a dreapta măririi Fiului și Dumnezeului său. Tainică și necuprinsă clipa de fericire, ascultarea și urmarea invitării Fiului Dumnezeiesc rostit Maicii Sale: «Intră întru bucuria Domnului Tău!» Această fericitoare invitare a fost făgăduită de Domnul tuturor celor ce-l vor sluji cu credință pe pământ.

Ce încununare, ce fericitoare răsplată a cuprins invitarea Domnului Isus adresată Maicii Sale Preacurate, care a plinit desăvârșit cuvântul rostit în clipa primirii Lui în sânul său feciorelnic, pe tronul ales din veșnicie: «Iată servitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul Tău!» (Lc 1, 38). Roaba lui Dumnezeu, slujitoarea lui credincioasă în toate clipele vieții sale preacurate (…) a urcat Calvarul, s-a așezat altar de jertfă întru îmbrățișarea Răstignirii Fiului său, pentru mântuirea lumii!

«Iată servitoarea Domnului!» Slujbă bună și credincioasă a sufletului iubitor și jertfitor de mamă a închinat Domnului său până la moarte și dincolo de moarte, Altar de jertfă și împreună jertfitoare, viața întreaga până la moarte pe Cruce a Preascump Fiului său; mântuirea neamului omenesc întreg.

Pentru această slujbă bună și credincioasă, Cel ce singur s-a făcut ascultător până la moarte, i-a făcut invitarea Dumnezeiască: intră întru bucuria Domnului tău! Dăruindu-i nume mai presus de tot numele și stăpânirea Măririi Sale. Ca Împărăteasă și Doamnă intră întru mărirea Tatălui de-a dreapta Fiului Său întru neapusa bucurie a Spiritului Sfânt.

Pentru praznicul luminat de preamărire a celei ce s-a învrednicit să poarte în lume, pe tronul preacurat al sufletului său de mamă, pe Împăratul Măririi, să pregătim sufletele noastre, venerați Frați și preaiubiți Fii! Două săptămâni de post a rânduit Sfânta Maică Biserică pentru buna împărtășire a sufletelor din darurile îmbelșugate ale măritului praznic al celei pline de dar.

Să plinim sfântul post al Sfintei Mării Mari, să-l sfințim și să ne sfințim. Să se înalțe rugăciunile noastre calde în toate bisericile eparhiilor noastre, în toate serile, în cântarea Canonului de mângâiere, a sfântului Paraclis, pentru a lua har de la cea plină de har din clipa zămislirii sale neprihănite și să luăm mângâiere din Izvorul Mângâierilor tuturor întristaților. Astfel vom lua bucurie din bucuria sufletului Maicii noastre și milă multă din izvorul milelor, căci «mila Lui din neam în neam, spre cei ce se tem de El» (Lc 1,50). Vom trece din moarte la viață.

Sufletul adânc creștinesc al poporului nostru, pe întreaga cale a vieții sale mult încercată de veacuri a fost totdeauna cucernic cinstitor al Maicii Domnului. Ca un prunc iubitor de maică a închinat dragostea inimii sale Mântuitorului Isus și Maicii Sale Preacurate, pe care în toate vremile veacurilor a mărturisit-o de Maică Preasfântă. Să rămânem întru această cinstire a Celei mai cinstite decât Heruvimii și mai mărite decât Serafimii. Maica Domnului la rândul său ne va cinsti pe noi cu belșugul harurilor Fiului său Dumnezeiesc și din plinirea harului sufletului său de mamă va îmbogăți sufletele noastre însetate de viață și de pace.

Sufletele tuturor credincioșilor, în sfânta sărbătoare sufletească, oriunde s-ar afla, în acel luminat praznic, să se închine Domnului cu același gând sfânt și să se dăruiască Inimii Preasfinte a Maicii Domnului pentru a coborî pacea Domnului pe pământ.

Cu acest gând și cu această hotărâre să intrăm în sfântul Post al Sfintei Mării. Duh rău domnește în lume. Rău de tot. Acest fel nu iese decât cu post și cu rugăciune. Să mobilizăm toate sufletele, să-l scoatem din lume și să cucerim pacea. Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii să o mărim și din tot sufletul să rostim: «Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru!».

Dragostea mea cu voi cu toți întru Hristos Isus. Amin.”

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut