Elevii clujeni – fruntași și la simularea Bacalaureatului 2021

Județul Cluj se situează pe locul doi în privința ratei de promovare a examenului național de Bacalaureat, conform rezultatelor obținute la simularea probelor scrise ale acestui examen, date publicității de Ministerul Educației.

Cele mai bune rezultate au fost obținute de elevii din județul Brăila (promovabilitate de 52,1%), urmați de cei din Cluj (51%), Galați (47,8%), Iași (47,3%), București (46,4%).

La nivel național, la proba E.a) – Limba și literatura română, procentul de promovare (note mai mari sau egale cu 5) este de 70,20%, nota 10 fiind obținută de 371 elevi. La proba E.b) – Limba și literatura maternă, procentul de promovare este de 81,90% (18 elevi au obținut nota 10), la proba E.c) – proba obligatorie a profilului, procentul de promovare  este de 51,40% (772 elevi au obținut nota 10), iar la proba E.d) – proba la alegere a profilului, procentul de promovare este de 68,10% (1.556 elevi au obținut nota 10). Rata de promovare generală (medii mai mari sau egale cu 6) este de 40,71%.

În județul Cluj, la probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat au fost înscriși 4016 elevi.

Conform datelor furnizate joi de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la proba de Limba și literatura română au fost prezenți 3699 elevi, din totalul celor înscriși. Procent de promovabilitate: 80,18%. La proba de Limba și literatura maternă (Maghiară, respectiv Germană), au fost prezenți 464 elevi, din 489 înscriși. Procent de promovabilitate: 90,75%.

Proba obligatorie a profilului (Istorie, respectiv Matematică) a fost susținută de 3635 elevi, din 4016 înscriși. Procent de promovabilitate: 64.26% (75.41% la Istorie, respectiv 58.11% la Matematică).

Ultima probă, cea la alegere a profilului, a fost susținută de 3563 elevi, din 4016 înscriși. Procent de promovabilitate: 76.51%. La această probă, cel mai ridicat procent (97.52%) s-a înregistrat la Informatică, urmată de Filosofie (93.55%), Geografie (83.43%). Rezultatele cele mai slabe: la Economie (57.14%).

Rata de promovare pentru toate filierele educaționale, toate formele de învățământ, la nivelul județului Cluj, calculată cu notele peste 5.00, respectiv media generală 6.00, este de 51.32% (filiera tehnologică – 22.38%; teoretică – 65.48; vocațională – 42.26%) – a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

În județul Cluj, cinci unități de învățământ preuniversitar au înregistrat promovabilitate peste 80%: Liceul Teoretic „Avram Iancu” – 92.00%; Colegiul Național „Emil Racoviță” – 91.30%; Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” – 89.81%; Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” – 83.15%; Colegiul Național „George Coșbuc” – 80.00%. Toate cele cinci unități de învățământ sunt în municipiul Cluj-Napoca.

Inspectorul școlar general Marinela Marc spune că rezultatele obținute de elevii clujeni la simularea examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2021, au reconfirmat „calitatea procesului educațional desfășurat în școlile clujene, seriozitatea și responsabilitatea cu care a fost abordată activitatea constantă, desfășurată pe parcursul anilor de liceu”.

„Rezultatele reflectă, desigur, munca tuturor celor implicați în procesul de pregătire a examenelor, a cadrelor didactice, care au făcut eforturi pentru a se adapta la realitățile timpurilor pe care le trăim și modul în care și-au concentrat atenția asupra fiecărui elev în parte, a elevilor, care nu s-au lăsat tentați de alte preocupări, fiind conștienți că pregătirea pentru acest examen al maturității este calea sigură de reușită în viață și, nu în ultimul rând, reflectă preocuparea directorilor unităților de învățământ, care, alături  de autoritățile publice, au depus eforturi constante ca în toate școlile să fie posibilă aplicarea măsurilor de siguranță, pentru evitarea îmbolnăvirilor și desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților educaționale online și cu prezență fizică. Îmi doresc ca aceste rezultate să îi motiveze și mai mult pe toți cei implicați în activitățile de învățare, în sensul de a se pregăti, în continuare cu aceeași seriozitate și responsabilitate, astfel încât, peste câteva luni, la examen să trăim cu toții satisfacția misiunii îndeplinite”, declară Marinela Marc.

În conformitate cu prevederile procedurii privind organizarea și desfășurarea simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, rezultatele nu sunt publice, nu pot fi contestate și au fost comunicate direct elevilor. Acestea urmează să fie analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral din fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor. Notele obţinute la simulările examenului național de bacalaureat 2021 se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui legal – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut