Doamna Profesor universitar doctor ŞTEFANIA KORY CALOMFIRESCU – DOCTOR HONORIS CAUSA

Kory CalomfirescuEvidenţierea unor personalităţi ştiinţifice din domeniul universitar şi ştiinţific a devenit foarte necesară, fiindcă reprezintă adevărate modele de urmat, iar OMUL şi Profesorul universitar doctor Ştefania Kory Calomfirescu este un etalon de valoare autentică, o personalitate ştiinţifică şi didactică de excepţie, a cărei valoare este unanim recunoscută de comunitatea academică din domeniul medicinei. Prezentul omagiu se bazează pe recunoaşterea faptului că viaţa, atunci cînd este trăită cu maximă intensitate, în spiritul suprem al datoriei împlinite, creează modele ale spiritualităţii ce merită recunoştinţă, pentru ca aceste modele să devină peste generaţii motivaţii spre desăvîrşire. Domnia sa reprezintă un model de profesionalism, un om implicat, cu pasiune, cu foarte multă putere de muncă, dedicată carierei duidactice universitare şi ştiinţifice, obţinînd în peste 45 de ani de activitate rezultate de excepţie. A prezenta în puţine cuvinte cele mai relevante realizări ale remarcabilei personalităţi concretizate prin doamna Profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu este o sarcină dificilă, de mare responsabilitate, dar în acelaşi timp o misiune de onoare pe care o îndeplinesc cu cea mai mare plăcere.

Doamna Profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu s-a născut în oraşul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 31 iulie 1938. A absolvit şcoala primară şi gimnaziul în oraşul natal, iar în 1955 a terminat cu rezultate strălucite studiile preuniversitare la Liceul Teoretic din localitatea natală, pentru ca în 1961 să devină absolventă de elită a Facultăţii de Medicină Generală din Cluj.

Setea de cunoaştere şi aspiraţia către perfecţiune au situat-o mereu într-un amplu proces de pregătire continuă, astfel încît studiile de specializare au fost realizate mai întîi în Bucureşti, la Spitalul 9 Central, sub îndrumarea Acad. Prof. dr. Arthur Kreindler şi a Acad. Prof. dr. Vlad Voiculescu, şi continuate în anul 1992 printr-o bursă Tempus la Perugia (Italia), urmînd schimburi de experienţă în Germania, Austria, Canada şi Franţa. Acestea i-au completat în mod fericit formarea profesională, lărgindu-i orizontul de cunoaştere ştiinţifică, valorificat prin desăvîrşirea doctoratului în 1973 cu teza Edemul cerebral acut în accidentele vasculare cerebrale de tip trombembolic şi hemoragic (fiziopatologia simptomelor, principii de diagnostic şi tratament).

A obţinut prin concurs titlul de Şef de lucrări în 1990, Conferenţiar, Şef de Catedră şi de Clinică la Clinica de Neurologie din Cluj-Napoca în 1991, titlul de Profesor universitar şi în continuare Şef de Catedră şi de Clinică în 1996, iar în 1997 titlul de conducător de doctorate în specialitatea de Neurologie, pentru ca în anul 2000 să devină Expert evaluator în neurologie şi în 2014 Membră de Onoare în Academia de Ştiinţe Medicale.

În momentul de faţă predă Neurologia la Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, la Secţia de Kinetoterapie a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Este medaliată ca „Senior al Cetăţii Clujului” din anul 2011.

Activitatea ştiinţifică a d-nei Prof. dr. Ştefania Kory Calomfirescu este vastă, cu orientare atît spre latura teoretică, cît şi spre cercetarea aplicativă.

Tematica lucrărilor ştiinţifice în specialitatea de neurologie atestă cu certitudine că opera ştiinţifică a d-nei Prof. dr. Ştefania Kory Calomfirescu se constituie în substanţiale contribuţii sub formă de monografii, dintre care unele sînt prioritare la nivel na’ional

Activitatea ştiinţifică bogată a domniei sale este demonstrată prin 39 de volume de medicină publicate, din care 20 în calitate de unic autor, 15 volume ca prim autor şi în 4 volume ca şi co-autor. După o viaţă în slujba medicinei, domnia sa are în palmares peste 600 lucrări ştiinţifice şi articole de specialitate, dintre care 61 publicate în reviste europene şi internaţionale şi peste 513 lucrări ştiinţifice publicate şi prezentate la diverse congrese, simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale.

Deţine două certificate de inovator, care se referă la recuperarea tulburărilor de limbaj de tip afazic în infarctele cerebrale (Metoda hipnopediei şi Metoda sofrologică), la care se asociază contribuţia privind adaptarea testului WAB în diagnosticarea formelor clinice de afazie în accidentele vasculare cerebrale şi metoda informaţiei melodice în diagnosticarea afaziei motorii de tip Broca.

În anul 1998 a obţinut Premiul Congresului European de Neurologie cu o lucrare ştiinţifică intitulată Cefaleea, migrena şi afazia cu spik-uri stîngi temporale, iar mai înainte, în 1994, a organizat Congresul Naţional de Neurologie la Cluj-Napoca.

Este membru fondator şi redactor-şef al revistei „Acta Neurologica Transilvaniae”, care în acest an sărbătoreşte 20 de ani de la înfiinţare, apărînd în mod regulat, cu patru numere pe an. Este o prezenţă activă cu comunicări şi intervenţii la multe congrese, conferinţe, sesiuni şi simpozioane organizate în ţară şi la congrese şi simpozioane ştiinţifice internaţionale.

Doamna Prof. dr. Ştefania Kory Calomfirescu a reuşit să-şi pună în valoare competenţa ştiinţifică, încît a fost sau este: membru în Federaţia Internaţională de Cercetare a Creierului, cît şi în Federaţia Europeană de Neurologie; membru în Comitetul European de Cercetare şi Tratament al Sclerozei Multiple; membru în Uniunea Medicală Balcanică; membru în Academia Europeană de Cercetare a Epilepsiei; membru al International Biographical Center, Cambridge (IBG); membru al American Biographical Center (ABI); vicepreşedinta Comitetului Român pentru Istorie şi Filozofie în Ştiinţă şi Tehnică – Filiala Transilvania, de pe lîngă Academia Română; membru în Societatea Română de Neurologie; membru în colective de redacţie (comitete ştiinţifice ale revistelor de specialitate); membru fondator şi redactor-şef al revistei „Acta Neurologica Transilvaniae” şi membru în Fundaţia Octavian Fodor. Profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu se bucură de aprecierea elogioasă a colegilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor săi, cărora prin caracterul creator şi inovator al metodelor pedagogice pe care le promovează cu talent şi pasiune, le cultivă, în acelaşi timp, dragostea de profesie, seriozitatea şi spiritul de echipă.

A contribuit la formarea a zeci de generaţii de medici, profesori universitari, cercetători şi doctori în Medicină şi a pus bazele Catedrelor de Neurologie la Facultăţile de Medicină din Arad, Oradea şi Sibiu. Fiind din 1997 conducător ştiinţific de doctorat, cît şi în prezent, a modelat pentru ştiinţele medicale peste 18 doctorate în medicină.

Energia şi dăruirea totală, competenţa şi exigenţa cu care se implică în tot ceea ce face, rezultatele remarcabile obţinute în decursul întregii sale activităţi pe plan ştiinţific, didactic şi social au fost recunoscute şi apreciate în timp, la cele mai înalte niveluri, fiind răsplătite cu numeroase distincţii, medalii şi diplome, de către multe instituţii şi organisme care au gratulat-o, precum: Medalia „Iuliu Haţieganu” în 2003 din partea Facultăţii de Medicină din Cluj-Napoca; Placheta comemorativă „Gheorghe Marinescu” în 2003 din partea Academiei Române; Medalia Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în 2010; Medalia „Senior al Cetăţii Clujului” în 2011; Medalia „Virtutea Literară” din partea Ligii Scriitorilor din România în 2013 şi alte medalii (ABI şi IBC).

Dintre multiplele diplome amintim: Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate profesională şi ştiinţifică (2003) din partea Senatului U.M.F. Cluj-Napoca; Diploma de Excelenţă din partea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport la sărbătorirea a 50 de ani de existenţă (întruc]t dînsa a predat 6 ani şi la această facultate); Diploma de Senior al Cetăţii Clujului; Diplomele „75 de ani, 80 de ani şi 85 de ani de învăţămînt medical şi farmaceutic românesc în Transilvania; Diplomele ABI din 1997, 2001 şi 2003; Diploma IBC din 2003; Diploma Fundaţiei Octavian Fodor; Diploma de Excelenţă pentru Neurologie din partea Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (2015) şi Diploma „Virtutea Literară” din partea Ligii Scriitorilor din România, cît şi Premiul Ligii Scriitorilor din România (2014).

Doamna Profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu este trecută în multe dicţionare româneşti şi internaţionale, spre exemplu Dicţionarul de Personalităţi „Clujeni ai secolului XX” (2000); „Who’s Who Medical în România” (2006); „Personalităţi clujene” (2007); „Elite clujene contemporane” (2009); „Hubners Who’s Who” (2010); „ONG Eco-Europa” (2012) şi altele.

Pe lîngă activitatea didactică, ştiinţifică şi socială, doamna Profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu are şi o bogată activitate literară. Este membru în Uniunea Mondială a Scriitorilor Medici, în Liga Scriitorilor din România şi în Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România.

Doamna Profesor Ştefania Kory Calomfirescu reprezintă întruchiparea spiritului blînd şi înţelept, dascăl şi slujitor pe tărîmul ştiinţei şi al cunoaşterii, personalitatea care a îndrumat şi povăţuit mereu cu aceeaşi dragoste, cu aceeaşi generozitate şi înţelegere. Oricînd şi-a oferit ajutorul, sfaturile şi încurajările.

Acestea sînt numai o parte din argumentele pentru care Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, apreciind cu gratitudine întreaga activitate a doamnei Profesor doctor Ştefania Kory Calomfirescu, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale şi Senior al Cetăţii Clujului, i-a conferit cea mai înaltă distincţie academică, aceea de DOCTOR HONORIS CAUSA.

Nadia FĂRCAŞ

Articole din aceeasi categorie