Digitalizarea educației – „Asumare reală, nu slogan!”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) vine cu o serie de propuneri privind digitalizarea învățământului superior, relevante pe termen lung, apreciind că sunt necesare urgent intervenții specifice.

„În ciuda faptului că digitalizarea educației reprezintă o prioritate europeană consacrată, în învățământul superior românesc subiectul a devenit cu adevărat important abia odată cu mutarea forțată a activității didactice în online din cauza pandemiei. Chiar și așa, din luna martie până în prezent, transformarea digitalizării într-un proiect național a fost mai degrabă un slogan, decât o asumare reală. Conform DESI 2019 (Digital Economy and Society Index), la nivelul Uniunii Europene România ocupă locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în Indexul DESI 2019, în contextul în care mai mult de o cincime dintre români nu au folosit niciodată internetul și mai puțin de o treime dețin abilități digitale de bază” – arată ANOSR.

Între propunerile ANOSR asupra strategiei privind digitalizarea educației din România se regăsesc: dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor NEETs, ale adulților, ale elevilor și studenților prin cursuri de scurtă durată; revizuirea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și introducerea de noi discipline pentru dezvoltarea competențelor digitale și familiarizarea cu metode și tehnici moderne de predare; stabilirea unor direcții generale și sprijinirea implementării tehnologiilor de asistență (Assistive Technology) pentru asigurarea accesului la educație online a elevilor și a studenților cu dizabilități și/ sau dificultăți de învățare; sprijinirea dezvoltării de platforme naționale online pentru digitalizarea și debirocratizarea proceselor specifice învățământului universitar (cum ar fi procesul de admitere, accesul la serviciile centrelor de consiliere și orientare în carieră, procedura de achitare a taxelor universitare, verificarea autenticității diplomelor eliberate de universități etc.).

De asemeni, ANOSR propune: implementarea de mecanisme de finanțare specifice în vederea sprijinirii și stimulării procesului de digitalizare; reformarea programului „Euro 200” raportat la realitățile actuale, cu scopul de a asigura atât pentru elevi, cât și pentru studenți, accesul echitabil la educație și sprijinirea dotării instituțiilor de învățământ superior cu device-uri, echipamente și platforme digitale de e-learning și administrative; sprijinirea prin cadrul legal și financiar a mobilităților virtuale și hibrid, a dezvoltării de cursuri online cu acces nelimitat pentru toți utilizatorii și recunoașterii competențelor astfel obținute prin „open badges” și „micro-credentials”.

Alte propuneri vizează: stimularea integrării în procesul educațional a resurselor educaționale deschise (RED); elaborarea unui instrument de autoevaluare a gradului de digitalizare a serviciilor universitare și a unui ghid de digitalizare a învățământului superior; operaționalizarea bibliotecilor publice online prin digitalizarea fondului de carte a bibliotecilor centrale universitare; monitorizarea și evaluarea periodică a implementării strategiei, împreună cu reprezentanții societății civile, și colectarea permanentă de date pentru evaluarea eficienței măsurilor luate și fundamentarea de noi măsuri și politici naționale în domeniul digitalizări educației.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut