Diferență uriașă între cel mai mare și cel mai mic salariu mediu din România

Câştigul salarial mediu net a scăzut cu 1,9% în mai comparativ cu luna anterioară, până la 3.492 lei, în timp ce câştigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (1,9%) mai mic decât în luna precedentă, diferența între cel mai mare și cel mai mic salariu fiind de de peste 6.000 lei.

Și în luna mai cele mai mari salarii le-au obținut IT-iștii, iar cele mai mici persoanele care lucrează în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, diferența între salariile medii obținute în domeniile respective fiind de 6.247 lei. Altfel spus, salariul mediu din activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice (cum este denumirea exactă a acesstui domeeniu) este de 4,27 ori mai mare decât cel din fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică arată că, în mai, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în aprilie, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare) sau ca urmare a nerealizărilor de producţie ori a încasărilor mai mici, precum şi a angajărilor de personal cu salarii mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.
Scăderi semnificative ale salariului mediu net au fost înregistrate în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) – cu 21%, în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii – între 14% şi 16%, precum şi în extracţia minereurilor metalifere, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun – între 5,5% şi 8,5%. Diminuări ale salariului mediu între 3,5% şi 5% au fost consemnate în alte activităţi extractive, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), transporturi pe apă, fabricarea băuturilor.
Cele mai importante creşteri ale salarialui mediu net au fost înregistrate în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – cu 14,5%, în activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, hoteluri şi restaurante – între 3,5% şi 6,5%, în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare) – între 1% şi 2,5%.
În sectorul bugetar au fost înregistrate creşteri ale salarialui mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 5,3% ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţie publică (cu 0,1%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 0,8%.

Top salarii peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice 8.192 lei

2. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 7.652 lei

3. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.711 lei

4. Activităţi de servicii anexe extracţiei 6.222 lei

5. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 5.944 lei

6. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 5.847 lei

7. Activităţi de editare 5.779 lei

8. Fabricarea produselor din tutun 5.238 lei

9. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 5.139 lei

10. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) 5.071 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut