Diferență de aproape 6.000 lei între salariul mediu maxim și minim

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost, în august, de 5.337 lei, cu 131 lei (cu 2,4%) mai mic decât în luna 2020, în timp ce valoarea medie nominală netă s-a ridicat la 3.275 lei, în scădere faţă de luna precedentă, cu 97 lei (cu 2,9%), cele mai mari salarii fiind obținute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (7.431 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.704 lei).


Conform datelor prezentate de Institutul Naţional de Statistică, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic în august decât în iulie, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, de vacanţă, al 13-lea salariu ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic de anumiţi agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte / proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în extracţia cărbunelui superior şi inferior – cu 17,1%, în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – între 11,5% şi 14%, în fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, captarea, tratarea şi distribuţia apei – între 5% şi 8,5%. Scăderi între 3% şi 5% au fost consemnate în extracţia minereurilor metalifere, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor mijloace de transport, tranzacţii imobiliare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de poştă şi de curier.

Creșteri salariale în HoReCa

Creşteri importante au avut loc în activităţile de servicii anexe extracţiei – cu 5,7%, în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semi-remorcilor – cu 5,4%, în telecomunicaţii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, transporturi pe apă, fabricarea băuturilor, alte activităţi extractive, hoteluri şi restaurante – între 1% şi 3%.

Scăderi salariale de peste 12 % în învățământ

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi salariale în principal ca urmare a acordării în luna precedentă a biletelor de valoare (tichete de vacanţă). Astfel învăţământ scăderea a fost de 12,1%, (inclusiv reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), în administraţie publică de 2,6%, iar în sănătate şi asistenţă socială de 1,2%.
În august 2020 comparativ cu august 2019, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,6%. În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost 104,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, de 97,1% faţă de iulie 2020, respectiv de 220,4% în comparaţie cu octombrie 1990.

Top salarii peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 7.431 lei

2. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.675 lei

3. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 6.271 lei

4. Activităţi de editare 5.906 lei

5. Activităţi de servicii anexe extracţiei 5.586 lei

6. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 5.529 lei

7. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 5.522 lei

8. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) 5.109 lei

9. Fabricarea produselor din tutun 5.019 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut