Deșeurile din construcții și demolări vor putea fi duse de clujeni la un centru de colectare specializat

Primăria Cluj-Napoca face demersuri pentru a obține finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență în vederea amenajării unui centru de colectare prin aport voluntare care să asigure colectarea separată a deșeurilor ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door.

Platforma va fi construită în zona Pata Rât pe un teren de 4300 de metri pătrați aflat în proprietatea RADP. Pentru a putea depune proiectul de finanțare, municipalitatea clujeană a inițiat un proiect de hotărâre în vederea constituirii dreptului de superficie asupra terenului RADP, acesta urmând să fie supus aprobării în ședința din 31 august a.c.

Centrul de colectare prin aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor menajare care nu pot fi colectate în sistem door-to—door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri, deșeuri voluminoase care nu pot fi colectate în pubele individuale, deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri de lemn, mobilier, deșeuri de anvelope, deșeuri de cauciucuri, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, cadavre de animale, deșeuri de grădină, deșeuri de construcții și demolări. Proiectul de finanțare a centrului de colectare prin aport voluntar urmează să fie aprobat de Consiliul local în ședința din septembrie.

Primăria va asigura condițiile necesare exploatării acestui centru de colectare separată a deșeurilor. Fiecare cetățean va putea depozita, cu titlu gratuit, pe o perioadă de minim 3 ani, toate acele categorii de deșeuri care nu sunt ridicate de către operatorul de salubritate.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut