Depunerea deconturilor pentru bunăstarea animalelor

APIA a anunțat că fermierii pot depune, până în 29 ianuarie, la centrele județene APIA unde au depus cererea de plată, deconturile sau documentele justificative aferente trimestrului IV pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor”, pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor. Deconturile / documentele justificative aferente trimestrului IV sunt pentru categoriile porci graşi / pui carne / pui curcă, iar cele anuale sunt pentru categoriile animale de reproducţie / găini ouătoare / găini reproducţie rase grele. Deconturile / documentele justificative pot fi transmise şi prin mijloace electronice (poştă electronică, fax etc), servicii poştale etc. Deconturile justificative trebuie însoţite, în funcţie de pachetul solicitat, de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului disponibil la adresa www.apia.org.ro. Documentele vor sta la baza operării / verificării datelor în aplicaţiile electronice de gestionare a Măsurii 14 şi efectuării verificărilor administrative ulterioare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut