Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ClujNapoca precizează că formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” trebuie utilizat de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu 2020, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu 2021.

Declaraţia se completează conform instrucțiunilor din anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 14/07.01. 2021 şi se depune de: * persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii * persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate * profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, respectiv de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din O.U.G nr. 132/2020 * avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV din O.U.G nr. 30/2020.

Termenul de depunere a declaraţiei este data 25 mai 2021 inclusiv. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului / încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Modul de depunere a declaraƫiei: a). în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire; b). prin serviciul „Spaţiul privat virtual” sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Programul de asistenţă este furnizat gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut