Depunerea cererilor pentru ”motorina agricolă” aferentă anului 2021

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a anunțat că fermierii pot depune, în perioada 2 – 31 decembrie, cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2021.

Documentele se depun la Centrele judeţene ale Agenţiei pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse Cererile unice de plată în cadrul Campaniei 2020.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt: * producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere, pentru obţinerea producţiei agricole * producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, pentru obţinerea producţiei agricole * organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, * organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008.
Pentru a beneficia de ajutorul de stat fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier), în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz, să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ ovine/ caprine/ porcine/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase, după caz şi să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/ autorizare sanitară veterinară pentru porci/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase, după caz.
Pentru a primi fonduri, fermierii trebuie să exploateze suprafeţe de teren de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepţie, pentru ciuperci sa iau în considerare suprafeţele din adeverinţele emise de primării.
Alte condiţii vizează utilizarea instalaţiilor de irigat acţionate cu motoare termice.
Cererea de acord prealabil trebuie depu însoţită de următoarele documente: * copie a documentelor de identitate şi a documentelor de înregistrare * adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase, după caz * adeverinţă eliberată de Oficiul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz * situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producţia de ciuperci estimată * copia documentului care atestă înregistrarea/ autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase, după caz * situaţia privind calculul efectivului rulat / mediu estimat anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar * dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz * copie de pe contractul de irigaţii/ furnizare a apei, după caz * cantităţile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare * angajamentul solicitantului persoana fizică privind autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, potrivit modelului Anexa 5 din Ordin.
Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de centrele APIA judeţene, în termen de cel mult 20 lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut