Cursuri pentru locuitorii comunelor din zona Dej

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a organizat de curînd, cu sprijinul autorităţilor locale din comunele Vad şi Cuzdrioara, examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională certificate pentru ocupaţia de lucrător în comerţ.

La cursurile derulate în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012 au participat 25 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, din cele două comune ale judeţului, toţi participanţii înscrişi promovînd examenul de absolvire cu medii generale între 8 şi 10.

De asemenea, tot în ianuarie – se arată într-un comunicat remis presei – în comunele Mica şi Unguraş s-a derulat o nouă serie a cursurilor necertificate de Dezvoltare Durabilă, la care au participat 63 de persoane. Cursurile au fost susţinute de Clubul Ecologic Transilvania, partener AIRDD, fiecare modul avînd o durată de trei zile, timp în care participanţii au discutat despre paşii procesului de dezvoltare durabilă la nivel local şi global.

Cursurile organizate de AIRDD se înscriu în activităţile proiectului ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin obiectivul său general, proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a arealului rural transilvănean, îmbunătăţind calitatea resurselor umane prin formare profesională.

M. Vaida

Articole din aceeasi categorie