Contracronometru

Gazeta sporturilor la … 90 de ani

Cu o săptămînă în urmă scriam despre cei 100 de ani ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, aniversare marcată cum se cuvine.

Săptămîna aceasta scriu despre o altă aniversare, la fel de reprezentativă pentru mişcarea sportivă naţională şi nu numai, aniversarea celor 90 de ani de la apariţia primului număr al Gazetei sporturilor, duminică, 14 septembrie, 1924. O vechime apreciabilă, care aşează cotidianul colegilor noştri în rîndul primelor zece din Europa, cu profil sportiv. Şi sînt de amintit în acest context, în ordinea apariţiilor lor, Gazzetta dello Sport (Italia, 1896), Nemzeti Sport (Ungaria, 1903), Corriere dello Sport (Italia, 1924), Gazeta sporturilor (România, 1924), Marca (Spania, 1941), A Bola (Portugalia, 1945), L’ Equipe (Franţa, 1946), publicaţii sportive care nu mai au nevoie de prezentări speciale.

Mă reîntorc la primul număr al Gazetei sporturilor, septembrie, 1924, pentru a vă supune atenţiei editorialul care anunţă direcţia şi orientarea publicaţiei, Cuvînt înainte, citez, “Se pare că au reînviat timpurile vechei Elade. Educaţiei fizice generaţiile noi îi acordă, alături de cultivarea minţii, un loc de cinste şi fiecare naţiune se întrece în a realiza progrese pe acest tărîm, fălindu-se cu atleţii săi, demn imbold pentru desăvîrşirea vigoarei trupeşti (…) Ne vom ocupa de toate sporturile fără deosebire (…) Vom îmbrăţişa mişcarea sportivă din întreaga ţară. Vom pune de asemenea, la dispoziţia cititorilor noştri tot ce e mai esenţial şi folositor din ce se petrece în străinătate pe acest tărîm (…) Pornim la drum în credinţa că îndeplinim o operă de necontestată utilitate şi ne place să credem că toţi iubitorii sporturilor ne vor întinde o mînă frăţească de ajutor, uşurîndu-ne dificila noastrp misiune”. La primul număr, articolele privesc aviaţia, progresele automobilismului, rugby – ul, ciclismul, atletismul, boxul, vînătoarea, fotbalul, şahul, hipismul, semnăturile fiind dintre cele mai diverse, de la Gr. Caracostea, Harri Muşetescu, Alfred Marcus la Rompal, Pegus, ULT, R.

Paleta disciplinelor şi ramurilor sportive devine tot mai cuprinzătoare de la un număr la altul, găsind în paginile publicaţiei articole despre volei, înot, aviaţie, filatelie, biliard, lupte, gimnastică, sport şcolar, sport şi arte plastice, sport şi cinematografie, medicină sportivă, watte – tennis, educaţie fizică, motociclism, tenis, Jocuri Olimpice, …

Clujul este prezent în primul număr prin prezenţa în secţiunea Din Ardeal (De la corespondentul nostru special), în care reţine atenţia articolul “Inaugurarea unui al II – lea teren sportiv la Cluj”, din care citez cîteva rînduri, “Clujul are un al doilea stadion. Clubul CFR din localitate, cu mari greutăţi, a putut da oraşului celui mai sportiv din ţară, un nou teren sportiv”.

Prima semnătură a unui corespondent din Cluj este cea a lui Ion Giurgea, cronicile meciurilor de fotbal Victoria – KKASE (2:1), respectiv Universitatea – KMTE (3:0), în acest din urmă caz, Universitatea cu Tripon/p, Deutsch Pavel, Ţîrlea, Milivoiu, Haţieganu, Huza, Conau, Guga, Bonciocat, Curea, Deutsch Simi. Pînă la sfîrşitul anului 1924, Clujul este prezent fie prin cronicile meciurilor de fotbal, fie prin Naţionalele de atletism, concursurile de scrimă, nesemnate.

Au trecut 90 de ani. Aşteptăm cu încredere, 100. Cu aceeaşi speranţă de a citi informaţii despre şi din “toate sporturile, fără deosebire”.

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie