Congregația Surorilor Maicii Domnului – un secol de la fondare, un secol de mărturie în Biserica Greco-Catolică

La 2 februarie 2021 s-a împlinit un veac de la data înființării primei „mănăstiri de călugărițe greco-catolice” la Blaj, de către Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (BRU), Mitropolitul dr. Vasile Suciu. Încă dintru începuturi, Mitropolitul fondator a așezat această Congregație apostolică sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Misiunea surorilor a fost trasată limpede prin îndemnul Părintelui fondator „de a apropia neamul nostru cât mai mult de Domnul prin credință vie!”.

La Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, sediul general al Congregației Surorilor Maicii Domnului (CMD), a avut loc deschiderea Anului Centenar, prin celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, pontificată de Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, Episcopul vicar al Curiei Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia și Făgăraș și delegat al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, «Capul și Părintele» Bisericii Române Unite, Mons. Marius Cerghizan – Administratorul Eparhiei de Cluj-Gherla, Pr. Cristian David – Capelanul Mănăstirii Maicii Domnului și Pr. Diacon Marius Cîmpean.

În cadrul acestei celebrări arhierești, Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, a dat citire decretului emis de Preafericitul Părinte Lucian Card. Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii noastre, prin care care se întemeiază Sanctuarul Arhiepiscopal Major închinat Maicii Sfinte în Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca – Casa generală a Surorilor Congregației Maicii Domnului.

Datorită condițiilor pandemice, această celebrare s-a ținut în cadrul privat al Comunității călugărițelor CMD din Cluj, dar a fost urmărită on-line, în comuniune de rugăciune și simțire, de toate celelalte surori din comunitățile congregației: de la Blaj, Oradea, Sighet și Roma. Datorită postului de televiziune MariaTV, care a transmis în direct celebrarea, s-au putut alătura evenimentului numeroși prieteni și binefăcători ai Congregației și toți credincioșii dornici de înălțare sufletească.

Înainte de începerea Sfintei Jertfe Liturgice, în cadrul deosebit de sărbătoresc al Capelei Mănăstirii, cu suflet plin de bucurie și recunoștință față de lucrarea minunată înfăptuită de Dumnezeu de-a lungul celor 100 de ani, Superioara generală a Congregației Surorilor Maicii Domnului, Preacuvioasa Maică Teodorina Birtoc, a rostit „Cuvântul de Deschidere al Anului de har și binecuvântare a Centenarului CMD”. Au fost evocate principalele momente care au jalonat istoria centenară a Congregației Surorilor Maicii Domnului, oferind și câteva chei de interpretare spirituală a derulării evenimentelor istorice.

S-a arătat că încă din primii ani ai existenței acestei Familii călugărești, în „pământul roditor” al Grădinii Maicii Domnului, s-a semănat sămânța misiunii surorilor CMD, care „s-a conturat pe trei direcții principale: educarea copiilor și a tinerelor generații, îngrijirea bolnavilor în spitale și caritatea față de cei săraci. Aceste activități reprezintă dimensiunile principale și permanente ce definesc misiunile surorilor Congregației noastre până astăzi”.

În continuare, Maica Teodorina a expus specificul carismei și identitatea acestei congregații românești, greco-catolice, reliefându-se continuitatea mărturisirii credinței și a trăirii valorilor perene sădite încă dintru începuturi de Mitropolitul fondator dr. Vasile Suciu și de prima superioară generală a CMD, Maica Febronia Mureșanu. S-a subliniat faptul că aceste dimensiuni caracteristice, precum și valorile spirituale primite de primele generații de surori „între zidurile mănăstirilor”, au fost trăite apoi în mod eroic în condițiile persecuției BRU, exercitată de regimul comunist. Implicit, destinul surorilor Congregației noastre a fost același cu cel al tuturor celor care, voind să persevereze în urmarea lui Cristos, au fost nevoiți să parcurgă drumul Calvarului.

S-a subliniat rolul surorilor care ne-au precedat de-a lungului veacului ce s-a scurs în viața CMD, fiind deosebit de important pentru continuitatea spiritului de rugăciune, al amprentei slujirii jertfitoare și al împlinirii misiunilor cu zel apostolic și spirit de caritate. Înaintașele noastre au lăsat un patrimoniu spiritual deosebit de valoros generațiilor de astăzi și celor viitoare.

La sfârșitul celebrării, în Cuvântul de mulțumire adresat Ierarhului delegat și preoților concelebranți, Preacuvioasa Maică Teodorina, manifestându-și recunoștința față de Preafericirea Sa Părintele nostru Lucian Card. Mureșan, a spus: „Este o mare bucurie, un semn de încredințare pe care Biserica ni-l dăruiește. Totodată, este un semn de speranță și o responsabilitate care ne angajează pentru viitor, de a ne strădui cu toate resursele să venim în întâmpinarea tuturor căutătorilor de Dumnezeu, prin rugăciunea liturgică celebrată în acest Sanctuar Marian, prin însoțirea spirituală pe care o putem acorda credincioșilor și prin apostolatul primirii fraterne”.

Sr. Letiția, CMD

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut