Confortul european de la Sâncraiu generează prosperitate

Frumusețea satului transilvan își are propriile adâncimi perene ce trebuie căutate în lumina timpurilor. Rostuirile veacurilor trecute își au inconfundabile valori istorice pretutindeni în acest spațiu istoric destul de bine întreținut și dezvoltat de generațiile trecute. Ba mai mult, vatra satului românesc cunoaște, acum, un reviriment spectaculos în dezvoltarea sa după 1990, atât din punct de vedere arhitectural cât și al dotărilor moderne, asigurând acel firesc confort civic de care generațiile trecutului nu au avut parte. Apa scoasă din adâncimea fântânilor cu cumpăna, drumurile înnoroite, lipsa iluminatului public erau doar câteva din lipsurile ce împovărau viața de zi cu zi a satelor noastre. Care sunt transformările calitative într-una din frumoasele comune ale județului Cluj, aflăm, azi, chiar de la primul și longevivul gospodar, Poka Andrei – Gheorghe, care conduce destinele Sâncraiului de 21 de ani.

Rep: Domnule primar, Sâncraiu nu este o comună mare ca dimensiuni geografice și din punct de vedere al populației, ea stă oarecum ascunsă în partea de Sud–Vest a orașului Huedin, însă și-a consolidat o frumoasă personalitate prin investițiile din infrastructură, cultură, învățământ, sport și turism.
Haideți să prezentăm cititorilor cotidianului Făclia principalele schimbări structurale din zona confortului civic, schimbări care v-au adus și câteva premii în fosta competiție a celor mai bine gospodărite comune din județul Cluj.
Poka Andrei – Gheorghe: În primul rând vreau să salut interesul ziarului Făclia pentru modul cum lucrează administrațiile publice locale din județul nostru, materialele publicate de dumneavoastră pot fi un bun schimb de experiență între structurile administrative din perimetrul județului. Revenind la conținutul întrebării, trebuie să spun că nu doar dimensiunile geografice și umane definesc potențialul unei unități administrativ-teritoriale, ci mai degrabă hărnicia colectivă și asumarea acelor proiecte ce promovează nu doar frumosul, ci și confortul așteptat de întreaga comunitate.
Cu două decenii în urmă, Sâncraiu și satele componente își doreau drumuri asfaltate, în locul celor pline de noroaie și gropi, și iată că acum le au. În 2021, toate străzile și ulițele sunt asfaltate în Sâncraiu, Brăișoru, Alunișu, Domoșu și Horlacea, toate au asigurată apa curentă, iluminatul public, trotuare și rețele de telefonie și internet funcțional, camere video în punctele esențiale din perimetrul comunei, la care adaug faptul că sumele de bani necesare acestor importante transformări calitative, le-am obținut, în principal, din proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală.

Rep: Anul trecut, care a fost dominat de greutățile pandemice, ați reușit să finalizați o serie întreagă de proiecte care îmbogățesc zestrea edilitară a comunei dumneavoastră. Vă rugăm să nominalizați câteva din ele.
Poka Andrei – Gheorghe: Cu respectarea măsurilor de protecție s-a lucrat destul de bine încât am terminat lucrările de construire a bazinului de înot acoperit, semiolimpic, în care se vor zbengui atât elevii școlii gimnaziale, cât și tinerii comunei, el vine să completeze baza sportivă din perimetrul unității de învățământ, unde am construit și dotat cu cele necesare o cochetă sală de sport. Tot aici, în jurul sălii și bazinului de înot, am amenajat cu dale circa 40 de locuri de parcare pentru autoturisme și autobuze, dat fiind faptul că anual se organizează diferite competiții la care participă elevi din zona Huedinului și Călatei. În acest an demarăm construirea unei baze sportive multifuncțională în curtea școlii, pentru care avem deja finanțarea asigurată.
Tot în 2020 am construit rampe de acces în interior pentru persoane cu dizabilități la Școala,, Ady Endre’’ din Sâncraiu și am reabilitat imobilul școlii din Alunișu, unde am construit și un gard nou, iar în satele Brăișoru, Domoșu și Horlacea am amenajat capele cu spații frigorifice.

Rep: Am remarcat, domnule primar, că toate cursurile de apă din perimetrul comunei sunt bine întreținute și chiar placate cu dale în zone ale intravilanului, la fel de bine se prezintă și drumurile ce duc spre terenurile agricole cultivate cu diferite cereale și plante furajere.
Poka Andrei – Gheorghe: Așa este. Cu sprijinul Bazinului Hidrografic Crișul am reușit să punem la punct cursurile apelor ce produceau numeroase inundații primăvara și toamna, însă prin construirea zidurilor de sprijin, prin lucrările de regularizare a cursurilor și recondiționarea multor poduri de pe aceste cursuri, am scăpat de aceste griji. Ba mai mult, am terminat decolmatarea Văii Domoșului și Văii Călata, am taluzat 800 m liniar pe Canalul Morii, unde funcționau cândva morile pe apă, iar pe o parte a intravilanului Văii Călata, am instalat lampadare și bănci pentru odihnă, cunoscând faptul că zona este destul de bine căutată de iubitorii turismului rural și premontan.

Rep: Am aflat că ați mai extins rețeaua de alimentare cu apă, ați intabulat, pădurile comunei și rezolvat amenajamentele silvice, ați rezolvat preluarea și transportul deșeurilor electrice și electronice, a anvelopelor uzate, însă aveți pe agenda de lucru alte noi proiecte ce trebuie demarate după aprobarea bugetului acestui an calendaristic?
Poka Andrei – Gheorghe: Pentru binele comunității tot timpul este de lucru, de aceea în 2021 facem tot ce depinde de noi să obținem fonduri europene necesare introducerii gazului metan, care a ajuns la 5 km de noi, adică la Huedin. Prin această investiție sporim confortul casnic și protejăm arealul silvic.
Tot în acest an demarăm lucrările pentru realizarea pistei de biciclete care pleacă din Huedin și vom realiza o nouă conductă de aducțiune apă pentru bazinul de la Alunișu, prevăzută cu o stație de pompare la Brăișoru.

Rep: Sunteți comuna care găzduiește an de an o mare Tabără internațională de folclor, unde vin să vadă și să învețe obiceiuri, cântece și dansuri tineri din Europa și alte continente, tot aici desfășurați Zilele dedicate poetului Ady Endre, apoi Zilele comunei Sâncraiu. Balul strugurilor și faimosul Festival al gemului de măceșe.
Poka Andrei Gheorghe: Din nefericire, toate aceste plăcute evenimente nu au mai putut fi prezentate publicului în 2020 din cauza restricțiilor impuse de coronavirus. Sperăm ca în acest an să revenim la dorita normalitate și să reluăm aceste manifestări cu un mare impact public, chiar european, cunoscând faptul că Sâncraiu are colaborări culturale și turistice cu numeroase localități din afara țării.
Dispunem de un patrimoniu etnocultural important pe care îl valorificăm și prin activități turistice, avem tradiții culinare pe care le etalează cu migală gospodinele din cele 46 de pensiuni autorizate și vizitate anual de peste 10 mii de turiști din România și Europa.
În încheierea dialogului nostru, menționez faptul că, în anul pandemiei, pensiunile Sâncraiului au fost modernizate și bine dotate de către meșterii locului, care sunt de neîntrecut în construcții, amenajări ambientale și în valorificarea lemnului. De mai mulți ani de zile, cei ce vin și ne cunosc ospitalitatea, curățenia, portul tradițional și respectul uman ne spun că suntem un interesant și plăcut sat european.

Interviu realizat de Dumitru VATAU

Recomandat pentru dvs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut