Conferință: 200 de ani de atestare documentară a Poliției Române

În acest an, la data de 25 martie, Poliția Română aniversează 200 de ani de tradiție și continuitate în slujba cetățenilor. A devenit deja un obicei respectat cu strictețe ca, în contextul prilejuit de Ziua Poliției Române, oamenii legii să fie alături de comunitate, pentru a celebra împreună, pentru a evoca trecutul și reitera totodată importanța realizării obiectivelor propuse, cu profesionalism și transparență.

În cadrul conferinței găzduite marți, 22 martie, de reprezentanții Universității Babeș-Bolyai, în atmosfera academică a sălii Aula Magna, importanța momentului și bucuria aniversării a fost marcată odată cu deschiderea festivității de rectorul instituției, prof. univ. dr. Daniel DAVID, continuată apoi de discursurile rectorului Academiei de Poliție, colonel Claudiu-Ștefan Chindriș, șefului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, comisar șef de poliție Mircea Ion Rus și conf. univ. dr. Ion Cârja, directorul Școlii Doctorale Studii de Populație și Istoria Minorităților.

Repere privind istoria Poliției Române

În primul an de domnie al lui Alexandru Ioan Cuza, după dubla sa alegere ca domnitor la Iași, în 5 ianuarie și respectiv la București, în 24 ianuarie 1859, s-a constituit o comisie și a fost alcătuit un regulament pentru unificarea autorităților polițienești din orașul Focșani.

Tot sub domnia lui Cuza Vodă s-a prevăzut dreptul primarilor și a ajutoarelor acestora de a avea o Poliție comunală, iar în orașele în care populația număra peste 2000 de locuitori, Poliția era încredințată unui funcționar numit prefect de Poliție.

Legea pentru organizarea Poliției Generale a Statului, promulgată la 1 aprilie 1903, este considerată, din punct de vedere istoric, prima lege organică de Poliție. A fost elaborată de ministrul de Interne Vasile Lascăr, despre care se poate spune că este „părintele și organizatorul Poliției din România”.

După constituirea statului național unitar, odată cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, apare în anul 1929 Legea pentru organizarea Poliției Generale a Statului, votată în Senat la 6 iulie 1929 și de Camera Deputaților la 8 iulie 1929. Aceasta poate fi considerată prima lege modernă de organizare a Poliției Române, motiv pentru care ziua de 8 iulie este sărbătorită în fiecare an ca ziua Poliției.

În baza Legii din 26 ianuarie 1937 au fost stabilite mai precis atribuțiile Ministerului de Interne și, implicit, ale Direcției Generale a Poliției, care aveau în sarcină menținerea ordinii publice și prevenirea și reprimarea oricărei încălcări a legilor și regulamentelor care priveau ordinea publică și siguranța statului, precum și cele prevăzute de Legea pentru organizarea Poliției Generale din 1929.

În perioada cuprinsă între anii 1940-1944 au fost efectuate unele modificări în ceea ce privește organizarea Ministerului de Interne și a Poliției Generale. Astfel, prin Decretul-Lege din 12 iulie 1940, s-au unificat Direcția Generală a Poliției cu Corpul de Jandarmi și Prefectura Poliției Capitalei.

În continuare, între anii 1944-1946 au fost date alte legi și decrete privind activitatea Ministerului de Interne și, deopotrivă, a Poliției. Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949, a fost înființată Miliția, la 22 februarie în același an a fost emis Decretul nr. 108 privind statutul Miliției, iar la 9 martie 1949 Consiliul de Miniștri a emis Decretul nr. 102, prin care s-a organizat Ministerul Afacerilor Interne.

Miliția a funcționat până la 27 decembrie 1989, când, prin Decretul-Lege nr. 2 privind organizarea și funcționarea Consiliului Frontului Salvării Naționale, denumirea de Miliție s-a schimbat în Poliției, prin aceasta marcându-se practic începutul transformărilor structurale în această instituție, determinate de evenimentele din decembrie 1989.

Din 1990, Poliția Română a cunoscut mai multe etape de transformări menite să asigure siguranța persoanelor, a colectivităților, drepturilor legitime ale cetățenilor, precum și a altor drepturi prevăzute în acte internaționale la care România este parte.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut