Completarea Formularului 094 în format electronic

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că pune la dispoziția contribuabililor aplicația pentru completarea în format electronic a formularului 094, care va fi disponibilă, începând din 20 ianuarie a.c., pe site-ul agenției, www.anaf.ro, secțiunea Servicii online/Declarații electronice / Descărcare declarații.

Persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro (echivalent în lei), trebuie să depună la organele fiscale competente, până la 25 ianuarie inclusiv, formularul 094) – Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Nu au această obligație persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310.

Formularul 094 se depune și de persoanele impozabile care au utilizat luna ca perioadă fiscală, întrucât au efectuat în 2019 sau în anii anteriori achiziții intracomunitare de bunuri și care revin la utilizarea trimestrului, pentru că în 2020 nu au efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul de 100.000 euro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut