Compensaţii pentru românii cărora nu li se citesc contoarele

Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) propune compensații pentru utilizatori, în cazul depăşirii perioadei de citire/lipsei accesului la datele de consum.

Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) a publicat pe pagina proprie de internet, în vederea consultării publice, două proiecte de ordin referitoare la standardele de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatorii de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale.

În standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, principalele modificări se referă la includerea unor prevederi explicite privind obligaţia operatorilor de distribuţie referitoare la periodicitatea citirii indexurilor grupurilor de măsurare în cazul clienţilor finali şi ai prosumatorilor, respectiv în cazul asigurării accesului utilizatorilor integraţi în sisteme de măsurare inteligentă la datele istorice de consum (date de măsurare), precum şi prevederi privind acordarea de compensaţii utilizatorilor în cazul depăşirii perioadei de citire/lipsei accesului la datele istorice de consum.
În standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, principalele modificări se referă la modificarea / redefinirea unor indicatori de performanţă pentru activităţile relevante ale operatorului de distribuţie a gazelor naturale cu privire la măsurarea gazelor naturale, periodicitatea citirii indexului echipamentului de măsurare, regularizarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze distribuite, racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, precum şi la modificări ale compensaţiilor pe care operatorul are obligaţia de a le plăti pentru neîndeplinirea indicatorilor specifici, cu precizarea situaţiilor în care acesta nu are obligaţia acordării compensaţiilor.
Totodată, a fost introdusă obligaţia operatorului de distribuţie de a transmite utilizatorului o informare privind dreptul acestuia de a primi compensaţii pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard şi cu privire la situaţiile în care operatorul sistemului de distribuţie este obligat să acorde compensaţii, valorile compensaţiilor, modul de solicitare / acordare, precum şi termenul şi modalitatea de plată ale acestora.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut