Comisie locală de ordine publică la Gherla

Cu scopul de a întări ordinea și liniștea pe domeniul public, în cadrul ședinței Consiliului Local Gherla a fost prezentat un referat și un proiect de hotărâre privind constituirea, la nivelul municipiului, a unei Comisii locale de ordine publică.

A fost luat în considerare raportul de specialitate al Serviciului Public de Poliție Locală, prin care se propune constituirea acestei comisii. A fost stabilit și regulamentul de organizare și funcționare. Astfel, Comisia locală de ordine publică este un organism cu rol consultativ și este constituită din: primarul municipiului Gherla, șeful Poliției municipiului Gherla, șeful Poliției locale Gherla, secretarul municipiului Gherla, trei consilieri locali, desemnați prin hotărâre de autoritatea deliberativă. Ședințele Comisiei sunt conduse de primar, iar secretariatul este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens, din aparatul de specialitate al primarului. Comisia se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Prin înființarea noii comisii, edilii municipiului Gherla doresc să îmbunătățească toată activitatea de supraveghere a respectării ordinii și disciplinei civice pe raza orașului. Deocamdată, au fost luate primele măsuri organizatorice. În cadrul  ședinței Consiliului Local din data de 24 iunie,  a fost constituită Comisia locală de ordine publică formată din  primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, șeful Poliției Gherla, Ioan Iușan, șeful Poliției locale, Ioan Georgiu, secretarul general al Primăriei  Gherla, Mihai Rotar și consilierii locali Florin Pop, Eugen Drăgan și Bihari Levente.

Szekely Csaba

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut