CNE: Elevii își doresc înlocuirea tezelor cu „mijloace de evaluare sumativă”

Ținând cont de faptul că teza, în forma ei actuală, reprezintă „un instrument desuet, cu un profund caracter limitativ, care îngrădește în mod substanțial parcursul de învățare al elevului”, Consiliul Național al Elevilor propune introducerea unor testări standardizate, care să evalueze gândirea critică a elevilor și competențele acumulate, în funcție de materia și conținuturile curriculare studiate.

„În ultimele săptămâni, întreaga dezbatere publică din sistemul educațional s-a axat pe subiectul susținerii/ suspendării tezelor și olimpiadelor în acest an școlar. Din acest motiv, Consiliul Național al Elevilor a lansat un sondaj adresat tuturor elevilor din  România, în cadrul căruia să își exprime opinia cu privire la acest subiect. La sondaj au răspuns peste 60 de mii de elevi, provenind atât din mediul urban, cât și din mediul rural, începând cu clasa a V-a și până la clasa a XII-a. Conform rezultatelor formularului de consultare, putem observa că majoritatea covârșitoare a elevilor (76,6%) preferă înlocuirea tezelor în acest an școlar cu o altă formă de evaluare sumativă. Totodată, 15,3% dintre respondenți consideră că  tezele ar trebui susținute în baza unei programări, astfel încât toți elevii să fie evaluați ca înainte, în timp ce 8,1% cred că lucrările semestriale ar trebui transpuse în mediul online” – precizează CNE.

În opinia reprezentanților elevilor, rezultatul evaluării semestriale nu ar trebui să fie tratat drept „un indicator absolut al nivelului la care se află elevul”, ci ar trebui să fie „însoțit de feedback individualizat din partea fiecărui profesor, pentru fiecare elev în parte, alături de sprijin în creionarea planului individual de învățare al elevului, conform art. 72, alin. (1) din Legea educației  naționale nr. 1/2011, pentru a sprijini în mod real parcursul educațional al fiecărui elev”. Aceștia consideră că, în acest an școlar, „nu putem pierde din vedere necesitatea aplicării unui plan de învățare remedială pentru fiecare elev, pornind de la rezultatele evaluărilor semestriale, indiferent de forma acestora”.

„Rezultatul sondajului este inechivoc: elevii nu consideră că teza, în forma ei  actuală, reprezintă un instrument relevant de evaluare a elevilor, ci un instrument învechit de evaluare sumativă, care nu face altceva decât să întărească poziția centrală a modului de învățare care predomină în sistemul educațional preuniveristar la momentul de față: memorarea și redarea informațiilor, papagalicește. Din acest motiv, Consiliul Național al  Elevilor propune introducerea unui nou tip de evaluare sumativă, axat pe evaluarea gândirii critice și a competențelor deprinse de către elev”, declară Rareș Voicu,  președintele Consiliului Național al Elevilor.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut