CNE: Accesul la educație – „un vis frumos pentru elevii navetiști”

Consiliul Național al Elevilor (CNE) atrage atenția asupra fenomenului limitării accesului la educație pentru peste  400 de mii de elevi, care fac naveta la și de la școală în fiecare zi.

„În data de 8 februarie a început cel de-al doilea semestru al acestui an școlar, cu  prezența fizică în bănci a peste două milioane de elevi, respectând măsurile de siguranță  stabilite de către autorități. Pentru mulți dintre acești elevi, însă, drumul la și de la școală  reprezintă o adevărată provocare, întrucât operatorii de transport nu le mai eliberează  abonamente gratuite, motivând prin faptul că nu le-au fost virate, de către consiliile  județene, sumele necesare prestării acestor servicii. La momentul de față este în vigoare Legea nr. 226/2020, conform căreia elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Acest lucru nu se întâmplă, însă, deoarece Guvernul României nu a aprobat normele de aplicare ale legii menționate mai sus, iar consiliile județene nu au temei legal pentru a realiza alocări bugetare pe această filieră,  privând astfel de educație, în mod sistematic, sute de mii de elevi” – arată CNE.

Reprezentanții elevilor solicită Guvernului României elaborarea și aprobarea, în regim de urgență, a  normelor legale necesare reglementării transportului acestora, atrăgând atenția că, în caz contrar, în perioada  următoare „vom fi martorii unei creșteri semnificative a ratei abandonului școlar”, având  în vedere că numărul elevilor aflați în situații de risc socio-economic a crescut simțitor pe durata pandemiei.

„Facem apel către premierul României și către miniștrii de resort să acționeze cu celeritate pentru a rezolva problema elevilor navetiști. O mare parte dintre acești elevi se află în situație de risc socio-educațional, iar limitarea  accesului la transportul către și de la școală reprezintă o ultimă piedică pusă în calea  parcursului educațional al colegilor noștri. În lipsa unei acțiuni concrete venite din partea guvernanților, vom lua măsurile legale care se impun pentru a garanta accesul la educație pentru toți elevii din România”, declară Rareș Voicu, președintele Consiliului Național  al Elevilor.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut