CNAS: Proiectul normelor Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022, în transparență decizională

Proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022 a fost publicat, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în transparență decizională.

Proiectul vizează intervenții principale în ce privește: întărirea activității de prevenție în asistența medicală primară, în special pentru adulții asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani, pentru care se acordă un pachet comprehensiv de prevenție, care cuprinde până la trei consultații pentru evaluarea riscului, intervenția asupra componentelor modificabile ale acestuia, respectiv monitorizarea pacienților; introducerea unor servicii adiționale noi care pot fi acordate de medicul de familie, conform curriculei de pregătire: spirometrie, măsurare ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă-braț. De asemeni, se are în vedere: creșterea numărului de consultații la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, pentru boli cronice, de la 4 consultații pe an, la o consultație pe lună, și creșterea diagnosticării precoce a afecțiunilor gastroenterologice și conexe, prin creșterea cuantumului de decontare pentru endoscopiile digestive în ambulatoriul de specialitate de la 40 de puncte, la 100 de puncte.

„Având în vedere efectele pe termen lung constatate la pacienți după infecția cu virusul SARS-COV-2, în special la nivel pulmonar și cardiac, medicii de specialitate din specialitățile clinice cardiologie și pneumologie vor putea recomanda servicii conexe actului medical furnizate de kinetoterapeuți/ profesori de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeuţi, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică și de reabilitare, prin scrisoare medicală” – precizează CNAS.

Proiectul mai prevede facilitarea accesului la servicii medicale, prin introducerea consultațiilor la distanță pentru afecțiuni cronice, care pot fi acordate fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate. În cazul prescripțiilor medicale electronice emise online sau off-line, ca urmare a unei consultații la distanță acordate de medicul de familie sau de medicul de specialitate din ambulatoriu, proiectul prevede că asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului va putea printa documentul transmis sau îl va putea prezenta/ transmite farmaciei, în vederea imprimării. De asemeni, biletul de trimitere pentru specialități clinice/ internare/ investigații paraclinice transmis prin mijloace electronice de medicul de familie sau medicul de altă specialitate în cadrul unei consultații la distanță, va fi transmis/ prezentat medicului de specialitate din ambulatoriu clinic/ unității sanitare cu paturi/ furnizorului de servicii medicale paraclinice, după caz, pentru acordarea serviciilor medicale pentru care a fost emis biletul de trimitere.

Potrivit declarației președintelui CNAS, Adrian Gheorghe, aprobarea și punerea în aplicare, începând cu data de 1 iulie 2021, a noului Contract-cadru și a Normelor metodologice de aplicare reprezintă „și primii pași în demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”.

Proiectul poate fi accesat pe site-ul CNAS.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut