Cine primește ajutorul de 700 lei

Casa Județeană de Pensii Cluj precizează că ajutorul financiar de 700 de lei, reglementat prin O.U.G. nr. 74/2022, se acordă o singură dată, în luna iulie 2022, pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Sunt avute în vedere următoarele categorii de venituri: * venituri din pensiile acordate în sistemul public de pensii și din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022 * venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii * venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza O.U. GG. nr. 6/2009 * venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art.76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art.147 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar. Ajutorul financiar se acordă din oficiu, în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii.

În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. Ajutorul se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracțiuni din luna iulie 2022. La stabilirea plafonului de 2.000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie. Ajutorul se acordă doar persoanelor îndreptățite care au domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere / reședința obișnuită în străinătate. Ajutorul nu intră în calculul contribuției bănești individuale în vederea obținerii unui bilet de tratament balnear și nu este supus executării silite.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut