Ce trebuie să facă elevii și studenții care primesc pensie de urmaș

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează care sunt obligațiile din această toamnă ale elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș.

Astfel, conform CNPP, elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de învățământ organizată, potrivit legii. În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

Pe de altă parte, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz: * să transmită/ depună la sediul caselor teritoriale de pensii (Casa Județeană de Pensii Cluj – Cluj-Napoca, str. G. Coșbuc nr. 2), până la data de 25 septembrie 2022, o declarație pe proprie răspundere privind continuarea studiilor; în cazul nedepunerii declarației până la data menționată mai sus, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii * să prezinte caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 octombrie 2022, adeverința în original din care să rezulte că, în anul universitar 2022-2023, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii; în situația neprezentării până la data menționată mai sus a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Casa Județeană de Pensii Cluj pune la dispoziția celor interesați modelul declarației pentru copii urmași, care este disponibil la adresa https://pensiicluj.ro/wp-content/uploads/2022/08/DECLARATIE-COPII-URMASI.pdf

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut