Când începe distribuirea ajutorului de 700 lei pentru pensionari

Ajutorul financiar de 700 de lei va ajunge la pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei în cursul acestei luni.

Taloanele de pensie aferente lunii iulie, care conţin ajutorul financiar, au început să fie tipărite, iar la sfârșitul săptămânii trecute a început şi efectuarea plăţilor.
Ajutorul financiar, reglementat prin OUG nr. 74/2022, se acordă o singură dată pentru veniturile aferente pensiilor din sistemul public de pensii şi din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în iulie, precum şi veniturilor din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în iulie prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale. Totodată, sunt luate în calcul veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari, veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în luna aprilie 2022. Pentru persoanele care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte.

Ajutorul se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în iulie sunt aferente unei fracţiuni din luna iulie 2022. La stabilirea plafonului de 2.000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie.
Ajutorul se acordă doar persoanelor îndreptăţite care au domiciliul în România, nu şi celor care au locul de şedere / reşedinţa obişnuită în străinătate. Ajutorul nu intră în calculul contribuţiei băneşti individuale în vederea obţinerii unui bilet de tratament balnear şi nu este supus executării silite.
Ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut